English version of this page

Hvordan lage og publisere en litteraturliste i Leganto på MN

Veiledningen under viser hvordan du lager en litteraturliste i Leganto steg for steg.

 

Logg inn i Leganto

Sett i gang

Logg inn

Logg inn i Leganto med UiO-bruker og passord via Feide (bruk grå boks over).

Dashboard

Etter innlogging kommer du til dashbordet ditt i Leganto, og emnene dine/litteraturlistene dine kommer til syne (om du har laget noen allerede):

Hvis det mangler emner/litteraturlister i dashbordet, kan du søke etter den via Finn pensumlister i navigasjonsmenyen (se over). Hvis du ikke har opprettet litteraturlisten din ennå, se punket under. 

Opprette litteraturliste

Lag ny litteraturliste

Stå i dashbordet ditt (trykk "Pensumlister" øverst til venstre). Trykk så på knappen "Opprett ny pensumliste" øverst i høyre hjørne:
Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, azure, linje.

Skriv inn tittel på litteratur-listen. Det anbefales å skrive tittelen slik:
EMNEKODE SEMESTER EMNENAVN.

  • Eksempel: "BIOS1120V21 Fysiologi"

Trykk på "Opprett"-knappen når du er ferdig:
Bildet kan inneholde: hvit, linje, rektangel.

Velg mal. Bruk "Litteraturliste MN":

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

 

Søk fram og koble til emnet ditt

Etter at du har opprettet litteraturlisten og valgt malen "Litteraturliste MN", anbefaler vi at du "kobler til" emnet ditt i FS. Merk at du fint kan trykke på "ikke nå" og gjennomføre kobling på et senere tidspunkt (se nederste punkt). 

Om du ønsker å gjøre det nå, trykk på knappen "Koble til" i den blå boksen som heter "Koble til emne":
Bildet kan inneholde: tekst, produkt, font, linje.

Søk opp og velg emnet ditt i nedtrekksmenyen som dukker opp. Det holder å begynne å søke på emnekoden for å få treff (f.eks. "ECON1210"). NB! Husk å velge riktig semester:
Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.
Hvis litteraturlisten din brukes i flere emner (f.eks. et klonemne i tillegg til hovedemnet) trykker du på knappen "+ Koble til" og gjentar prosessen:

Bildet kan inneholde: tekst, logo, font, linje, merke.
Når du er ferdig, trykk på knappen "Koble til og lukk" (se blå knapp over).

Hvis det står EMNEKODE TERMIN EMNENAVN i blå tekst under emnet ditt i Leganto, betyr det at litteraturlisten din allerede er koblet til emnet ditt (gjelder f.eks. hvis det er flere emneansvarlige, og en annen allerede har gjort jobben). Dette vil se slik ut:
Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Legg inn litteratur

Bok

Trykk på den blå plussknappen i menyen øverst til høyre:

Bildet kan inneholde: blå, kryss, koboltblå, symbol, logo.

Skriv inn tittel, forfatter, emneord e.l. i søkefeltet (under fanen "Søk") og trykk "Enter":
Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, skjermbilde.
Klikk på boken du vil legge til. Sørg for at "Bøker" er valgt i rullgardinmenyen ved siden av feltet "Seksjon". Trykk deretter på "Legg til"-knappen:
Bildet kan inneholde: tekst, font, blå, linje.

Hvis ikke boka finnes i biblioteksbasen

Det er fortsatt mulig å legge til bøker som du ikke finner i biblioteksbasen. Da skriver du inn boken manuelt. Trykk på den blå plussknappen i menyen øverst til høyre:
Bildet kan inneholde: blå, kryss, koboltblå, symbol, logo.
Under fanen "Opprett", velg "Bok" i rullgardinmenyen ved siden av feltet "Type*:". Skriv deretter inn tittel, forfatter, antall sider etc:
Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, linje, skjermbilde.
Skroll ned og sørg for at "Bøker" er valgt i rullgardinmenyen ved siden av feltet "Seksjon". Trykk "Legg til" for å lagre:
Bildet kan inneholde: tekst, linje, font.

Artikkel

Trykk på den blå plussknappen i menyen øverst til høyre:
Bildet kan inneholde: blå, kryss, koboltblå, symbol, logo.
Skriv inn tittel, forfatter, emneord e.l. i søkefeltet (under fanen "Søk") og trykk "Enter":

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, skjermbilde.
Klikk på artikkelen du ønsker å legge til. Sørg for at "Artikler" er valgt i rullgardinmenyen ved siden av feltet "Seksjon". Trykk deretter på "Legg til"-knappen:

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Hvis ikke artikkelen finnes i biblioteksbasen

Trykk på den blå plussknappen i menyen øverst til høyre:
Bildet kan inneholde: blå, kryss, koboltblå, symbol, logo.
Under fanen "Opprett", velg "Artikkel" i rullgardinmenyen ved siden av feltet "Type*:". Skriv deretter inn tittel, forfatter, startside/sluttside og trykk på "Dra filer hit for å laste dem opp":
Bildet kan inneholde: tekst, blå, linje, font, skjermbilde.

Skroll ned og sørg for at "artikkel" er valgt i rullgardinmenyen ved siden av feltet "Seksjon". Trykk "Legg til" for å lagre:

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font.

Du kan også vise til et nettsted der artikkelen ligger istedenfor å laste opp PDF. Følg veiledningen over, men velg "Legg til URL" istedenfor å laste opp PDF.

Elektronisk dokument (notater, labhefte o.l.)

Trykk på den blå plussknappen i menyen øverst til høyre:
Bildet kan inneholde: blå, kryss, koboltblå, symbol, logo.
Under fanen "Opprett" , skriv inn tittel, forfatter og ev. andre opplysninger. Velg "Dokument" i rullgardinmenyen ved siden av feltet "Type*:". Last opp dokumentet ved å trykke på knappen "Dra filer hit..". Velg seksjon "Elektronisk dokumenter" i rullgardinmenyen ved siden av feltet "Seksjon" og trykk "Legg til":
Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, linje, skjermbilde.

Hvordan spesifisere sidetall/kapitler

Om du ønsker å spesifisere hvilke sider eller kapitler studentene skal lese, trykk på de tre prikkene ved siden av den aktuelle boken/artikkelen og trykk "Rediger referanse". Klikk på tekstboksen ved siden av "Offentlig kommentar". Her kan du skrive inn sidetall/kapitler:

 

Tillegg

Tillegg til litteraturlisten

Leganto skal inneholde den sentrale litteraturen som bidrar til at studenten oppnår læringsmålene. Om du har andre læringsressurser som også er viktige for å oppnå læringsmålene (presentasjoner, hjelpelitteratur etc.), men som ikke passer i Leganto, legger du disse i Canvas eller Vortex. Gjør slik:

For Canvas-brukere

Opprett en modul som f.eks. heter "Tillegg til litteraturliste" i Canvas-rommet ditt:

Legg filene (presentasjonene etc.) som utgjør tillegget til litteraturlisten, inn i modulen.

Gå så til emnets semesterside i Vortex, velg "administrer dokument" og trykk "rediger":

Bildet kan inneholde: rektangel, skrift, skjermbilde, materiell eiendom, parallell.

Skroll ned til du kommer til det som heter "Ressurslenker". Klikk på den øverste linja:

Bildet kan inneholde: tekst, linje, skrift.

Fyll inn feltene "Tittel", "Lenketittel":  

Bildet kan inneholde: tekst, linje, skrift, parallell, diagram.

I feltet "Lenke" skal du legge url-en til modulen i Canvas-rommet ditt der tillegget ligger. Trykk så "Lagre og vis", og semestersiden ser slik ut:

Om du ikke bruker Canvas

Gå til aktuell semesterside for emnet ditt, trykk "administrer dokument" og trykk så på semestermappen:

Opprett en artikkel inne i mappen "Pensumlister". I denne artikkelen legger du tillegget til litteraturlisten:

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje, skjermbilde, datamaskinikon.

Skroll ned til du kommer til det som heter "Ressurslenker". Klikk på den øverste linja:

Bildet kan inneholde: tekst, linje, skrift.

Fyll ut feltene "Tittel" og "Lenketittel". I det tredje feltet, "Lenke", legger du inn lenke til artikkelen som du lagde 2 trinn opp:

Bildet kan inneholde: tekst, linje, skrift, parallell, diagram.

Semestersiden ser nå slik ut:

Rediger allerede innlagt litteratur

Redigere "Bok", "Artikkel" eller "Dokument"

Trykk på de tre prikkene til høyre i referansen du ønsker å redigere og velg "Rediger referanse":

Husk å trykke på "Lagre"-knappen når du er ferdig.

 

Når du er ferdig 

Koble til emne (hvis dette ikke allerede er gjort)

Trykk på de tre prikkene i høyre hjørne av skjermen.

Bildet kan inneholde: rektangel, skrift, parallell, skjermbilde.

Trykk deretter på "Håndter emnetilknytning: 

Bildet kan inneholde: rektangel, skrift, skjermbilde, parallell, nummer.

Til slutt søker du opp emnet ditt og trykker på "+ koble til"-knappen.

Send litteraturlisten til biblioteket

Trykk på knappen "Send pensumliste til biblioteket":
Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, azure, linje.

Det er biblioteket som gjør den endelige publiseringen av litteraturlisten.

Litteraturlisten blir publisert på semestersiden til emnet og er tilgjengelig via Canvas, for emner som bruker dette.

 

Veiledningen over er MNs forenklede versjon av Leganto-veiledningen. Se fullversjon av Leganto-veiledningen.

Publisert 31. mai 2020 23:18 - Sist endret 11. mai 2021 08:48