Kort forklart

Solceller

Krister Mangersnes disputerte med avhandlingen "Back-contacted back-junction silicon solar cells" ved Fysisk institutt 18.februar 2011. I denne videoen gir han en kort forklaring på hva bakkontakterte solceller er for noe.