Arrangementer

Kommende 5 dager

27 feb.
Tid og sted: 27. feb. 2017 10:15 - 11:00, Auditorium 2, Farmasibygningen

Licenciada i farmasi Victoria Jeaninne Valerón Bergh ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cyclodextrins as pharmaceutical excipients: advantages and limitations.

Tid og sted: 27. feb. 2017 12:15, Auditorium 2, Farmasibygningen

Licenciada i farmasi Victoria Jeaninne Valerón Bergh ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Pharmaceutical preformulation and formulation of an alloxazine and a porphyrin-type photosensitizer.

Flere kommende arrangementer