Aktuelle saker

Publisert 12. apr. 2019 13:23

Studentene våre følte seg dårlig forberedt på den virkeligheten som møtte dem ute i praksis. Det tok vi på største alvor, og derfor har vi opprettet et treningsapotek til dem.

Publisert 1. feb. 2018 16:23

Det nye læringsmiljøsenteret for studentar i geofag, farmasi og musikkvitskap vart i dag formelt opna av Solveig Kristiansen, prodekan studier ved MN-fakultetet. Med dette får studentane heilt nye flotte lokaler med lesesalsplassar, kollokvierom, og framføre alt ein plass å møtast.

Publisert 10. okt. 2017 14:11

British Medical Journal (BMJ) er et av verdens eldste og mest innflytelsesrike medisinske fagfellevurderte tidsskrifter. Å bli invitert til å skrive leder der skjer slett ikke hver dag for norske forskere.

Publisert 8. mai 2017 16:11

Torsdag 11. mai kl 12 stiller studenter og ansatte ved Farmasøytisk institutt opp i veldedighetsløpet LØP for LAF! Målet er å samle inn nok penger til å kjøpe en LAF-benk til et etiopisk kreftsykehus.

Publisert 18. mars 2017 20:00

Stortingsrepresentant Ruth Grung (AP) ville øke farmasistudieplasser ved UiO til 100, men kunnskapsministeren avviste dette.

Bilde av læreboka "from Biosynthesis to total Synthesis"
Publisert 10. okt. 2016 14:14

Professor Trond Vidar Hansen og førsteamanuensis Anders Vik er blant forskerne som har bidratt i en ny, internasjonal lærebok som dekker en rekke temaer og studier innenfor naturproduktkjemi og deres anvendelser mot utvikling av nye legemidler.

Bilde av læreboka "Drug Utilization Research"
Publisert 20. mai 2016 10:15

Professor Hedvig Nordeng og professor II Hege Salvesen Blix er blant forskerne som har bidratt i en ny internasjonal lærebok om forskningsmetoder innen Drug Utilization.

Publisert 3. mai 2016 15:28

Gårdbrukersønnen Arnold Nordal fra Syvde var dyslektiker og slett ikke skoleflink, men en onkel skimtet et stort talent og sendte ham til landsgymnas i Volda. Det ble starten på en visjonær forskerkarriere i farmasiens tjeneste.

Publisert 26. apr. 2016 13:29

Det sier Berit Smestad Paulsen, og peker på UiOs rikholdige drogesamling - som rommer merkelige ting som spansk flue, revekake og hvalspy. Her dokumenteres hva folk har brukt som medisiner og rusmidler.

Publisert 6. apr. 2016 10:33

Kun 11 av 800 søknader fikk støtte i Horisont 2020s utlysning innen fremtidige teknologier. En av våre forskningsgrupper, PharmaLuxLab, er med som partnere i et av prosjektene som ble tildelt støtte.

Publisert 23. des. 2015 09:51

Fra sommeren 2016 vil vi kreve politiattest av våre nye studenter. I fremtiden vil farmasøyter arbeide mer klinisk rettet, og innføring av krav om politiattest vil gjøre det lettere å garantere for den enkelte pasients sikkerhet.

Publisert 18. des. 2015 08:47

Forskningsrådet og Kreftforeningen samarbeider for første gang om å dele ut biotekmidler til utviklingsprosjekter i tidlig fase. Nå har syv prosjekter blitt tildelt til sammen 56 millioner kroner. Og våre legemiddelkjemikere Elvar Viktorsson og Pål Rongved er meget sentrale i et av prosjektene!

Publisert 17. sep. 2015 16:19

Årets forskningsdager er i full gang, og temaet for 2015 er mat. Forskere fra mange forskjellige fagområder og forskningsinstitusjoner nærmer seg temaet fra ulike innfallsvinkler og lager en annerledes matfestival! Farmasøytisk institutt kan du treffe på Forskningstorget i boden "Mat som medisin".

Publisert 3. sep. 2015 15:26

Rett før sommeren ble læreboka «Bioanalysis of Pharmaceuticals» utgitt på forlaget Wiley (UK), og fire av forfatterne – Leon Reubsaet, Trine Grønhaug Halvorsen, Astrid Gjelstad og Stig Pedersen-Bjergaard – er ansatt ved Farmasøytisk institutt.

Publisert 23. apr. 2015 11:33

I går ble søkertallene fra Samordna opptak offentliggjort, og de viste at vårt 5-årige masterprogram i farmasi har en økning i antall søkere (med oss som førstevalg) på hele 32,7 %.

Publisert 18. feb. 2015 09:11

Farmasøytisk institutt ved UiO legger ned det erfaringsbaserte masterstudiet i klinisk farmasi grunnet pengemangel. En trussel for pasientsikkerheten, mener overlege i Statens legemiddelverk.

Publisert 8. jan. 2015 11:04

Etter flere forsøk får endelig farmasistudiet ved Universitetet i Oslo en egen studiering som vil tilbys ferdige kandidater og mastere i farmasi. Ringen er formgitt etter den gamle stiftelsesringen til Studentforeningen Veneficus. Nå kan ringen bestilles!

Publisert 31. okt. 2014 15:43

UiO-ledelsen sa nei til det foreslåtte prøveprosjektet med strengere norskkrav ved opptak til helsefagstudiene, men er enige i at problemstillingen er viktig og må diskuteres og løses - nasjonalt.

Publisert 15. okt. 2014 10:39

UiO mener studenter ved helseutdanningene har så dårlige norskferdigheter at det kan gå utover pasientsikkerheten.

Publisert 10. juli 2014 16:34

UiOs rektor Ole Petter Ottersen støtter MN-fakultetets og Farmasøytisk institutts beslutning om å stanse det videre arbeid med en innføring av en "3+2" utdanning.

Publisert 10. juli 2014 16:33

NFT: Instituttleder Henrik Schultz får kritikk av profesjonsrådsleder Thrina Loennechen etter at Universitetet i Oslo trer ut av det nasjonale samarbeidet om en 3 + 2-modell. Selv mener han, og universitetet, at de forholder seg til europeisk standard.

Publisert 10. juli 2014 16:27

Bør fysikk fra videregående skole være et minimumskrav for farmasistudenter? Ja, sier Universitet i Oslo, nei, sier de andre utdanningsinstitusjonene.

Publisert 19. mai 2014 13:34

-Etter en totalvurdering har vi bestemt oss for å avslutte arbeidet med å innføre 3+2-modellen innen farmasiutdanningen. Vi opprettholder vårt 5-årige masterløp, sier instituttleder Henrik Schultz ved Farmasøytisk institutt ved UiO.

Publisert 15. mai 2014 11:28

Studentparlamentet ved UiO har kåret Professor Jo Klaveness til Årets underviser i 2014!

Publisert 13. mars 2014 09:01

Realfagsforskere ved UiO stakk av med rundt en fjerdedel av potten på 450 millioner kroner som Forskningsrådet har øremerket unge forskere. Tirsdag ble de 15 forskerne feiret - og blant dem finner vi Marianne Hiorth fra Farmasøytisk institutt.