2016

Publisert 2. nov. 2016 09:56

Da lesesalen i 4. etasje i Farmasibygget skulle pusses opp sommeren 2016, kom noen flotte veggmalerier til syne. Nede i det ene hjørnet er en slitt signatur der det er mulig å se navnet Øydvin og årstallet 1941.

Bilde av læreboka "from Biosynthesis to total Synthesis"
Publisert 10. okt. 2016 14:14

Professor Trond Vidar Hansen og førsteamanuensis Anders Vik er blant forskerne som har bidratt i en ny, internasjonal lærebok som dekker en rekke temaer og studier innenfor naturproduktkjemi og deres anvendelser mot utvikling av nye legemidler.

Bilde av læreboka "Drug Utilization Research"
Publisert 20. mai 2016 10:15

Professor Hedvig Nordeng og professor II Hege Salvesen Blix er blant forskerne som har bidratt i en ny internasjonal lærebok om forskningsmetoder innen Drug Utilization.

Publisert 3. mai 2016 15:28

Gårdbrukersønnen Arnold Nordal fra Syvde var dyslektiker og slett ikke skoleflink, men en onkel skimtet et stort talent og sendte ham til landsgymnas i Volda. Det ble starten på en visjonær forskerkarriere i farmasiens tjeneste.

Publisert 26. apr. 2016 13:29

Det sier Berit Smestad Paulsen, og peker på UiOs rikholdige drogesamling - som rommer merkelige ting som spansk flue, revekake og hvalspy. Her dokumenteres hva folk har brukt som medisiner og rusmidler.

Publisert 6. apr. 2016 10:33

Kun 11 av 800 søknader fikk støtte i Horisont 2020s utlysning innen fremtidige teknologier. En av våre forskningsgrupper, PharmaLuxLab, er med som partnere i et av prosjektene som ble tildelt støtte.