2015

Publisert 23. des. 2015 09:51

Fra sommeren 2016 vil vi kreve politiattest av våre nye studenter. I fremtiden vil farmasøyter arbeide mer klinisk rettet, og innføring av krav om politiattest vil gjøre det lettere å garantere for den enkelte pasients sikkerhet.

Publisert 18. des. 2015 08:47

Forskningsrådet og Kreftforeningen samarbeider for første gang om å dele ut biotekmidler til utviklingsprosjekter i tidlig fase. Nå har syv prosjekter blitt tildelt til sammen 56 millioner kroner. Og våre legemiddelkjemikere Elvar Viktorsson og Pål Rongved er meget sentrale i et av prosjektene!

Publisert 30. okt. 2015 13:49

Som forsker i Statens legemiddelverk bestemmer farmasøyten Erik Sagdahl hva slags medisin som slippes inn på det norske markedet.

Publisert 17. sep. 2015 16:19

Årets forskningsdager er i full gang, og temaet for 2015 er mat. Forskere fra mange forskjellige fagområder og forskningsinstitusjoner nærmer seg temaet fra ulike innfallsvinkler og lager en annerledes matfestival! Farmasøytisk institutt kan du treffe på Forskningstorget i boden "Mat som medisin".

Publisert 3. sep. 2015 15:26

Rett før sommeren ble læreboka «Bioanalysis of Pharmaceuticals» utgitt på forlaget Wiley (UK), og fire av forfatterne – Leon Reubsaet, Trine Grønhaug Halvorsen, Astrid Gjelstad og Stig Pedersen-Bjergaard – er ansatt ved Farmasøytisk institutt.

Publisert 23. apr. 2015 11:33

I går ble søkertallene fra Samordna opptak offentliggjort, og de viste at vårt 5-årige masterprogram i farmasi har en økning i antall søkere (med oss som førstevalg) på hele 32,7 %.

Publisert 20. feb. 2015 12:12

Vi gratulerer Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt og Koen Vervaeke ved Institutt for biovitenskap med tildelingen av ERC Starting Grant-stipend i kategorien Life Sciences. Dette er de to første ERC-stipendene i livsvitenskap ved MN-fakultetet, hvilket er ekstra gledelig.

Publisert 18. feb. 2015 09:11

Farmasøytisk institutt ved UiO legger ned det erfaringsbaserte masterstudiet i klinisk farmasi grunnet pengemangel. En trussel for pasientsikkerheten, mener overlege i Statens legemiddelverk.

Publisert 8. jan. 2015 11:04

Etter flere forsøk får endelig farmasistudiet ved Universitetet i Oslo en egen studiering som vil tilbys ferdige kandidater og mastere i farmasi. Ringen er formgitt etter den gamle stiftelsesringen til Studentforeningen Veneficus. Nå kan ringen bestilles!