2015

Publisert 18. des. 2015 08:47

Forskningsrådet og Kreftforeningen samarbeider for første gang om å dele ut biotekmidler til utviklingsprosjekter i tidlig fase. Nå har syv prosjekter blitt tildelt til sammen 56 millioner kroner. Og våre legemiddelkjemikere Elvar Viktorsson og Pål Rongved er meget sentrale i et av prosjektene!

Publisert 17. sep. 2015 16:19

Årets forskningsdager er i full gang, og temaet for 2015 er mat. Forskere fra mange forskjellige fagområder og forskningsinstitusjoner nærmer seg temaet fra ulike innfallsvinkler og lager en annerledes matfestival! Farmasøytisk institutt kan du treffe på Forskningstorget i boden "Mat som medisin".

Publisert 23. apr. 2015 11:33

I går ble søkertallene fra Samordna opptak offentliggjort, og de viste at vårt 5-årige masterprogram i farmasi har en økning i antall søkere (med oss som førstevalg) på hele 32,7 %.

Publisert 18. feb. 2015 09:11

Farmasøytisk institutt ved UiO legger ned det erfaringsbaserte masterstudiet i klinisk farmasi grunnet pengemangel. En trussel for pasientsikkerheten, mener overlege i Statens legemiddelverk.

Publisert 8. jan. 2015 11:04

Etter flere forsøk får endelig farmasistudiet ved Universitetet i Oslo en egen studiering som vil tilbys ferdige kandidater og mastere i farmasi. Ringen er formgitt etter den gamle stiftelsesringen til Studentforeningen Veneficus. Nå kan ringen bestilles!