Fikk penger til nytt potensielt legemiddel mot blodkreft

Forskningsrådet og Kreftforeningen samarbeider for første gang om å dele ut biotekmidler til utviklingsprosjekter i tidlig fase. Nå har syv prosjekter blitt tildelt til sammen 56 millioner kroner. Og våre legemiddelkjemikere Elvar Viktorsson og Pål Rongved er meget sentrale i et av prosjektene!

Pål Rongved og Elvar Viktorsson.

Prosjektet, som har tittelen "Developing Novel Anti-Leukaemic Drugs from Iodinin Analogues", er et samarbeidsprosjekt mellom UiO, UiB og Haukeland Sykehus, med Inven2 som prosjektansvarlig. Tildelingen er på 5,8 millioner kroner. 

Bedre effekt og færre bivirkninger?

Akutt myeloid leukemi er en form for blodkreft med høy dødelighet, og den legemiddelbehandlingen vi har i dag gir dessverre store bivirkninger. Det letes derfor etter nye legemiddelkandidater som både har god effekt mot denne typen blodkreft og samtidig gir færre bivirkninger. En type forbindelser (iodininanaloger), som man har funnet i marine bakterier, kan være kilden til det legemiddelet man leter etter.

Biologiske laboratoriestudier gjort ved UiB viser at iodinin gir mindre bivirkninger enn standard terapi med anthracyclinet daunorubicin. Iodinin løser seg imidlertid dårlig og mengdene man finner i naturen er beskjedne. SYNFAS ved Farmasøytisk institutt, UiO, har derfor utviklet en ny og effektiv syntesemetode av iodinin og analoger av denne, og det er de nye analogene som nå viser svært lovende resultater ved UiB.

I dette prosjektet vil legemiddelkjemikerne våre jobbe med å optimalisere iodininanalogene. Deretter vil det bli utført prekliniske forsøk for å vise effekt og sikkerhet av de mest lovende legemiddelkandidatene.

Prosjektpartnere er gruppene til Stein Ove Døskeland ved UiB og Bjørn Tore Gjertsen ved Haukeland Sykehus, så veien til pasienter kan være kortere enn vanlig.

Publisert 18. des. 2015 08:47