SYNFAS

Gruppens målsetning er å identifisere nye biologisk aktive forbindelser og formuleringer av disse med tanke på å identifisere nye legemidler.

Om gruppen

SYNFAS er en gruppe bestående av kjemikere fra Farmasøytisk Institutt og Kjemisk Institutt ved UiO som arbeider med farmakologisk drevet organisk syntese, analyse og fysikalsk kjemi.

SYNFAS har til rådighet moderne instrumentering og har kompetanse innenfor følgende områder:

  • state of art organisk syntese
  • legemiddelkjemi
  • metallkomplekser
  • analytisk kjemi
  • fysikalsk/overflate og kolloidkjemi
  • IPR
  • innovasjon.

SYNFAS har sitt tyngdepunkt i kjemien, men har også bred industrierfaring som ansatte eller ved oppdragsforskning. SYNFAS har også solid kompetanse innenfor patenter, oppfinnelser og IPR generelt. Gruppen har felles veiledning av studenter og har tverrfaglig samarbeid med farmasøytiske, biologiske og medisinske miljøer ved andre institutter og universiteter nasjonalt og internasjonalt.  SYNFAS har aktivt samarbeid med Inven2, TTO’et til UiO.

Prosjekter

Gruppen har p.t. tre prosjekter:

A: ZinChel

Prosjektleder: Professor Pål Rongved. Syntese, analyse og formulering av nye sink-chelatorer som aktive forbindelser mot multiresistente bakterier. Les mer.

Samarbeid:

Universitetssykehuset I Nord-Norge (UNN, K-Res Senter, Ørjan Samuelsen)
Universitet i Tromsø (Annette Bayer og Hanna-Kirsti Leiros)

TTA - Turning the Tide of Antimicrobial resistance Nordisk Forskningsnettverk med base ved OUS/UiO med mange forskningsgrupper involvert, med 1-2 internasjonale møter per år. https://www.ous-research.no/amr/ 

Prosjektet har tiltrukket seg bevilgning fra BIOTEK2021 (2014), NOVO Pre Seed I Danmark (2014 og 2015) og Statoil (2010), og er medlem av Endringsmiljøet CIME. Prosjektet er Managing Committee-medlem i EU COST Nettverket Zinc-Net (TD1304).

B: Iodinin (HANOX)

Prosjektleder: Professor Pål Rongved. Bioprospektering, strukturoppklaring, syntese, analyse og formulering av nye legemiddelkandidater mot leukemi (AML), sentrert rundt phenazin-derivater.

Samarbeid:

UiB (prof. Døskeland)/Haukeland Sykehus (prof. Bjørn Tore Gjertsen)TTA - Turning the Tide of Antimicrobial resistance Nordisk Forskningsnettverk med base ved OUS/UiO med mange forskningsgrupper involvert, med 1-2 internasjonale møter per år. https://www.ous-research.no/amr/

Prosjektet har tiltrukket seg bevilgning fra BIOTEK2021 (2015) og NOVO Pre Seed I Danmark (2013). 

Samarbeid:

TTA - Turning the Tide of Antimicrobial resistance Nordisk Forskningsnettverk med base ved OUS/UiO med mange forskningsgrupper involvert, med 1-2 internasjonale møter per år. https://www.ous-research.no/amr/

UiB (prof. Døskeland)/Haukeland Sykehus (prof. Bjørn Tore Gjertsen)
UCB Lyon (prof. Le Borgne).

Prosjektet har blitt utvalgt til presentasjon for SPARK-panelet i januar 2019. Prosjektet er også med på flere store søknader om midler gjennom SYNFAS. 

 

D: Nye metalbindende fluoroquinolin (FQ)-hemmere (PDF)

Prosjektleder: 1.amanuensis Tore B. Hansen. Syntese, analyse og formulering av nye legemiddelkandidater mot antibiotikaresistens, sentrert rundt metallbindende fluoroquinolin derivater. Bakteriell proteinsyntese er svært metall-avhengig, og prosjektiden er å bruke fluoroquinolin-kjernen som en vektor for å lede metallbindende strukturer til essensielle deler at maskineriet for bakteriell proteinsyntese og dermed hemme bakterievekst. 

Samarbeid:

TTA - Turning the Tide of Antimicrobial resistance Nordisk Forskningsnettverk med base ved OUS/UiO med mange forskningsgrupper involvert, med 1-2 internasjonale møter per år. https://www.ous-research.no/amr/

 

Publisert 16. des. 2015 14:20 - Sist endret 26. jan. 2022 11:09