Pål Rongved

Bilde av Pål Rongved
English version of this page
Telefon +47 22855024
Mobiltelefon +47 95700897 95700897
Rom Fysikk Ø193
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 3 Fysikkbygget Blindern.
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Generelt: legemiddelkjemi, "drug discovery" og "drug design", syntetisk organisk kjemi, ”life science” generelt, patenter/IPR/innovasjon. Spesielle interesseområder: 1. Antibiotika og antibiotikareisistens (knyttet til hovedprosjektet i gruppen - ZinChel). 2. Nye legemiddelbaserte teknologier mot kappe-virus, spesielt type SARS-COV. 3.  utvikling av Nye legemidler mot AML (akutt myeloid leukaemia), knyttet til et av de andre hovedprosjektene i gruppen). Andre interesseområder: Nye modulatorer av LXR-reseptorer, fremstilling og testing av modulatorer for regulering av biologiske vannkanaler (aquaporiner, AqP4), regulering av proteaser (legumain) med sink-kompleksdannere. Av mere perifere interesseområder er omega3-teknologi, fiskeoppdrett og kontrastmidler for medisinsk billeddiagnostikk.

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand.mag., Universitetet i Oslo (1978)
 • Cand.scient.organisk kjemi, Universitetet i Oslo (1981)
 • Forsker, prosjektleder, avdelingsleder og oppfinner I Nycomed Amersham/GE Healthcare (1981-2003)
 • Dr. Philos. Universitetet i Oslo, (2000)
 • Førsteamanuensis i legemiddelkjemi, Farmasøytisk Institutt UiO (2003-dd)
 • Innovasjonsrådgiver Birkeland Innovasjon (2003-2008)
 • Innovasjonsrådgiver Farmasøytisk Institutt, UiO (2005-2007)
 • Seniorrådgiver Omegatri AS (desember 2008 - 1. juli 2011)
 • Leder Patias Innovation Ltd (2008-nå)
 • Professor Farmasøytisk Institutt (15. September 2014 - nå)

Verv

 1. Medlem av den norske klagenemnden for industrielle rettigheter (KFIR).
 2. MCM (Managing Committee Medlem) av EU COST nettverket ZINC-NET (TD1304) initiert 2012.
 3. Tidligere medlem av styret i COST 18, et EU-program knyttet til kontrastmidler for MR (Nycomed Amersham).
 4. Tidligere medlem av Venture Cup juryen i Oslo 2004 til 2005 for evaluering av innovasjonsprosjekter

 

Emneord: Organisk kjemi, antibiotikaresistens, Life Science, Innovasjon, Patent, Kontrastmidler, Proteaser, Sink, Aquaporiner, LXR
Publisert 3. nov. 2010 15:43 - Sist endret 18. des. 2020 09:03

Prosjekter