Pål Rongved

Bilde av Pål Rongved
English version of this page
Telefon +47 22855024
Mobiltelefon +47 95700897 95700897
Rom Fysikk Ø193
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 3 Fysikkbygget Blindern.
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Generelt: legemiddelkjemi, "drug discovery" og "drug design", syntetisk organisk kjemi, ”life science” generelt, patenter/IPR/innovasjon. Spesielle interesseområder: 1. Antibiotika og antibiotikareisistens (knyttet til hovedprosjektet i gruppen - ZinChel). 2. Nye legemiddelbaserte teknologier mot kappe-virus, spesielt type SARS-COV. 3.  utvikling av Nye legemidler mot AML (akutt myeloid leukaemia), knyttet til et av de andre hovedprosjektene i gruppen). Andre interesseområder: Nye modulatorer av LXR-reseptorer, fremstilling og testing av modulatorer for regulering av biologiske vannkanaler (aquaporiner, AqP4), regulering av proteaser (legumain) med sink-kompleksdannere. Av mere perifere interesseområder er omega3-teknologi, fiskeoppdrett og kontrastmidler for medisinsk billeddiagnostikk.

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand.mag., Universitetet i Oslo (1978)
 • Cand.scient.organisk kjemi, Universitetet i Oslo (1981)
 • Forsker, prosjektleder, avdelingsleder og oppfinner I Nycomed Amersham/GE Healthcare (1981-2003)
 • Dr. Philos. Universitetet i Oslo, (2000)
 • Førsteamanuensis i legemiddelkjemi, Farmasøytisk Institutt UiO (2003-dd)
 • Innovasjonsrådgiver Birkeland Innovasjon (2003-2008)
 • Innovasjonsrådgiver Farmasøytisk Institutt, UiO (2005-2007)
 • Seniorrådgiver Omegatri AS (desember 2008 - 1. juli 2011)
 • Leder Patias Innovation Ltd (2008-nå)
 • Professor Farmasøytisk Institutt (15. September 2014 - nå)

Verv

 1. Medlem av den norske klagenemnden for industrielle rettigheter (KFIR).
 2. MCM (Managing Committee Medlem) av EU COST nettverket ZINC-NET (TD1304) initiert 2012.
 3. Tidligere medlem av styret i COST 18, et EU-program knyttet til kontrastmidler for MR (Nycomed Amersham).
 4. Tidligere medlem av Venture Cup juryen i Oslo 2004 til 2005 for evaluering av innovasjonsprosjekter

 

Emneord: Organisk kjemi, antibiotikaresistens, Life Science, Innovasjon, Patent, Kontrastmidler, Proteaser, Sink, Aquaporiner, LXR

Publikasjoner

 • Viktorsson, Elvar Örn; Aesoy, Reidun; Støa, Sindre; Lekve, Viola; Doskeland, Stein Ove; Herfindal, Lars & Rongved, Pål (2021). New prodrugs and analogs of the phenazine 5,10-dioxide natural products iodinin and myxin promote selective cytotoxicity towards human acute myeloid leukemia cells. RSC Medicinal Chemistry.  ISSN 2632-8682.  12:767(5), s 767- 778 . doi: 10.1039/d1md00020a
 • Samuelsen, Ørjan; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Frøhlich, Christopher; Heikal, Adam; Skagseth, Susann; Carlsen, Trine Josefine Olsen; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Bayer, Annette; Schnaars, Christian; Kildahl-Andersen, Geir; Lauksund, Silje; Finke, Sarah; Huber, Sandra; Gjøen, Tor; Andresen, Adriana Magalhaes Santos; Økstad, Ole Andreas & Rongved, Pål (2020). ZN148 Is a Modular Synthetic Metallo-beta-Lactamase Inhibitor That Reverses Carbapenem Resistance in Gram-Negative Pathogens In Vivo. Antimicrobial Agents and Chemotherapy.  ISSN 0066-4804.  64(6) . doi: 10.1128/AAC.02415-19 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kildahl-Andersen, Geir; Schnaars, Christian; Prandina, Anthony; Radix, Sylvie; Le Borgne, Marc; Jordheim, Lars Petter; Gjøen, Tor; Andresen, Adriana Magalhaes Santos; Lauksund, Silje; Fröhlich, Christopher; Samuelsen, Ørjan; Rongved, Pål & Åstrand, Ove Alexander Høgmoen (2019). Synthesis and biological evaluation of zinc chelating compounds as metallo-β-lactamase inhibitors. MedChemComm.  ISSN 2040-2503.  10(4), s 528- 537 . doi: 10.1039/c8md00578h
 • Issa, Samar; Prandina, Anthony; Bedel, Nicolas; Rongved, Pål; Yous, Saïd; Le Borgne, Marc & Bouaziz, Zouhair (2019). Carbazole scaffolds in cancer therapy: a review from 2012 to 2018. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry.  ISSN 1475-6366.  34(1), s 1321- 1346 . doi: 10.1080/14756366.2019.1640692
 • Olsen, Christine; Skottvoll, Frøydis Sved; Brandtzaeg, Ole Kristian; Schnaars, Christian; Rongved, Pål; Lundanes, Elsa & Wilson, Steven Ray Haakon (2019). Investigating Monoliths (Vinyl Azlactone-co-Ethylene Dimethacrylate) as a Support for Enzymes and Drugs, for Proteomics and Drug-Target Studies. Frontiers in Chemistry.  ISSN 2296-2646.  7 . doi: 10.3389/fchem.2019.00835
 • Peeters, Sara; Berntsen, Linn Neerbye; Rongved, Pål & Bonge-Hansen, Tore (2019). Cyclopropanation–ring expansion of 3-chloroindoles with α-halodiazoacetates: novel synthesis of 4-quinolone-3-carboxylic acid and norfloxacin. Beilstein Journal of Organic Chemistry.  ISSN 2195-951X.  15, s 2156- 2160 . doi: 10.3762/bjoc.15.212 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Prandina, Anthony; Radix, Sylvie; Le Borgne, Marc; Jordheim, Lars Petter; Bousfiha, Zineb; Fröhlich, Christopher; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Samuelsen, Ørjan; Frøvold, Espen; Rongved, Pål & Åstrand, Ove Alexander Høgmoen (2019). Synthesis and biological evaluation of new dipicolylamine zinc chelators as metallo-β-lactamase inhibitors. Tetrahedron.  ISSN 0040-4020.  75(11), s 1525- 1540 . doi: 10.1016/j.tet.2019.02.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Prandina, Anthony; Herfindal, Lars; Radix, Sylvie; Rongved, Pål; Doskeland, Stein Ove; Le Borgne, Marc & Perret, Florent (2018). Enhancement of iodinin solubility by encapsulation into cyclodextrin nanoparticles. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry.  ISSN 1475-6366.  33(1), s 370- 375 . doi: 10.1080/14756366.2017.1421638 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schnaars, Christian; kildahl-Andersen, Geir; Prandina, Anthony; Popal, Roya; Radix, Sylvie; Le Borgne, Marc; Gjøen, Tor; Andresen, Adriana Magalhaes Santos; Heikal, Adam; Økstad, Ole Andreas Løchen; Fröhlich, Christopher; Samuelsen, Ørjan; Lauksund, Silje; Jordheim, Lars Petter; Rongved, Pål & Åstrand, Ove Alexander Høgmoen (2018). Synthesis and preclinical evaluation of TPA-based zinc chelators as metallo-β-lactamase inhibitors. ACS Infectious Diseases.  ISSN 2373-8227.  4(9), s 1407- 1422 . doi: 10.1021/acsinfecdis.8b00137
 • Viktorsson, Elvar Örn; Gabrielsen, Mari; Kumarachandran, Nugalya; Sylte, Ingebrigt; Rongved, Pål; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen & Kase, Eili Tranheim (2017). Regulation of liver X receptor target genes by 22-functionalized oxysterols. Synthesis, in silico and in vitro evaluations. Steroids.  ISSN 0039-128X.  118, s 119- 127 . doi: 10.1016/j.steroids.2016.12.003
 • Viktorsson, Elvar Örn; Grøthe, Bendik Melling; Aesoy, Reidun; Sabir, Misbah; Snellingen, Simen; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Prandina, Anthony; Bonge-Hansen, Tore; Doskeland, Stein Ove; Herfindal, Lars & Rongved, Pål (2017). Total synthesis and antileukemic evaluations of the phenazine 5,10-dioxide natural products iodinin, myxin and their derivatives. Bioorganic & Medicinal Chemistry.  ISSN 0968-0896.  25(7), s 2285- 2293 . doi: 10.1016/j.bmc.2017.02.058
 • Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Viktorsson, Elvar Örn; Kristensen, Aleksander Lim; Ekeberg, Dag; Røberg-Larsen, Hanne; Wilson, Steven Ray Haakon; Gabrielsen, Mari; Sylte, Ingebrigt; Rustan, Arild; Thoresen, G. Hege; Rongved, Pål & Kase, Eili Tranheim (2017). Synthesis, in vitro and in vivo biological evaluation of new oxysterols as modulators of the liver X receptors. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.  ISSN 0960-0760.  165, s 323- 330 . doi: 10.1016/j.jsbmb.2016.07.010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Viktorsson, Elvar Örn; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Haseeb, Rasha Sabah; Gorbitz, Carl Henrik & Rongved, Pål (2015). Crystal structure of (S)-2-[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,-17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,-12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1 H-cyclopenta-[a]phenanthren-17-yl]-N-methoxy-N-methylpro-panamide (Fernholz Weinreb amide). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online.  ISSN 1600-5368.  71(3), s 275- 277 . doi: 10.1107/S2056989015001747 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Smith, Robert; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Nguyen, Luan Minh; Elvestrand, Tina; Hagelin, Gunnar; Solberg, Rigmor; Johansen, Harald Thidemann & Rongved, Pål (2014). Synthesis of a novel legumain-cleavable colchicine prodrug with cell-specific toxicity. Bioorganic & Medicinal Chemistry.  ISSN 0968-0896.  22(13), s 3309- 3315 . doi: 10.1016/j.bmc.2014.04.056
 • Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Gikling, Ingveig; Sylte, Ingebrigt; Rustan, Arild; Thoresen, G. Hege; Rongved, Pål & Kase, Eili Tranheim (2014). Development of new LXR modulators that regulate LXR target genes and reduce lipogenesis in human cell models. European Journal of Medicinal Chemistry.  ISSN 0223-5234.  74, s 258- 263 . doi: 10.1016/j.ejmech.2014.01.003
 • Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Sandberg, Marcel; Sylte, Ingebrigt; Gorbitz, Carl Henrik; Thoresen, G. Hege; Kase, Eili Tranheim & Rongved, Pål (2014). Synthesis and initial biological evaluation of new mimics of the LXR-modulator 22(S)-hydroxycholesterol. Bioorganic & Medicinal Chemistry.  ISSN 0968-0896.  22(1), s 643- 650 . doi: 10.1016/j.bmc.2013.10.024
 • Petter Arnt, Hals; Sontum, Per-Christian; Holtz, Eckardt; Klaveness, Jo & Rongved, Pål (2013). In Vivo Cleavage Rate of a Dextran-Bound Magnetic Resonance Imaging Contrast Agent: Preparation and Intravascular Pharmacokinetic Characteristics in the Rabbit. Current Drug Delivery.  ISSN 1567-2018.  10(1), s 134- 143 . doi: 10.2174/1567201811310010019
 • Rongved, Pål; Kirsch, Gilbert; Bouaziz, Zouhair; Jose, Joachim & Le Borgne, Marc (2013). Indenoindoles and cyclopentacarbazoles as bioactive compounds: Synthesis and biological applications. European Journal of Medicinal Chemistry.  ISSN 0223-5234.  69, s 465- 479 . doi: 10.1016/j.ejmech.2013.08.049
 • Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Austdal, Lars Peter Engeset; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Hansen, Trond Vidar & Rongved, Pål (2013). Synthesis and characterization of new selective Zn2+ fluorescent probes for functionalization: in vitro Cell imaging applications. Tetrahedron.  ISSN 0040-4020.  49(40), s 8645- 8654 . doi: 10.1016/j.tet.2013.07.049
 • Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Gorbitz, Carl Henrik; Kristoffersen, Kenneth Aase & Rongved, Pål (2013). Acetonitrile){2-[bis(pyridin-2-ylmethyl-κ2 N)amino-κN]-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide-κO}(perchlorato-κO)zinc (acetonitrile){2-[bis(pyridin-2-ylmethyl-κ2 N)amino-κN]-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide-κO}zinc tris(perchlorate). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online.  ISSN 1600-5368.  69(2), s m112- m113 . doi: 10.1107/S1600536813001396
 • Åstrand, Ove Alexander; Aziz, Gul zeb; Ali, Sidra Farzand; Paulsen, Ragnhild Elisabeth; Hansen, Trond Vidar & Rongved, Pål (2013). Synthesis and initial in vitro biological evaluation of two new zinc-chelating compounds: Comparison with TPEN and PAC-1. Bioorganic & Medicinal Chemistry.  ISSN 0968-0896.  21(17), s 5175- 5181 . doi: 10.1016/j.bmc.2013.06.037
 • Åstrand, Ove Alexander; Iqbal, Zeshan; Sandberg, Marcel; Kase, Eili Tranheim; Gorbitz, Carl Henrik & Rongved, Pål (2013). (2S,3S)-2,6-Dimethylheptane-1,3-diol, the oxygenated side chain of 22(S)-hydroxycholestrol, and its synthetic precursor (R)-4-benzyl-3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2,6-dimethylheptanoyl]-1,3-oxazolidin-2-one. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications.  ISSN 0108-2701.  69, s 647- + . doi: 10.1107/S0108270113011852
 • Borhaug, Hilde; Kristensen, Mette; Brudeli, Bjarne; Sontum, Per Chrisian; Klaveness, Jo & Rongved, Pål (2011). Water-soluble omega-3: A concept for purification of fish oil and nutraceuticals?. European Journal of Lipid Science and Technology.  ISSN 1438-7697.  113(10), s 1235- 1242 . doi: 10.1002/ejlt.201000502
 • Hoff, Lars; Foss, Per A.; Dyrstad, Knut; Klaveness, Jo & Rongved, Pål (2011). Stabilization of gas bubbles released from water-soluble carbohydrates using amphiphilic compounds: preparation of formulations and acoustic monitoring of bubble lifetime. Journal of Surfactants and Detergents (JSD).  ISSN 1097-3958.  14(4), s 585- 593 . doi: 10.1007/s11743-011-1250-y Vis sammendrag
 • Jacobsen, Øyvind; Gebreslasie, Hadgu G; Klaveness, Jo; Rongved, Pål & Gorbitz, Carl Henrik (2011). N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valyl-L-valine methyl ester: a twisted parallel beta-sheet in the crystal structure of a protected dipeptide. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications.  ISSN 0108-2701.  67, s O278- O282 . doi: 10.1107/S0108270111022293
 • Jacobsen, Øyvind; Maekawa, Hiroaki; Ge, Nien-Hui; Gorbitz, Carl Henrik; Rongved, Pål; Ottersen, Ole Petter; Amiry-Moghaddam, Mahmood & Klaveness, Jo (2011). Stapling of a 3(10)-Helix with Click Chemistry. Journal of Organic Chemistry.  ISSN 0022-3263.  76(5), s 1228- 1238 . doi: 10.1021/jo101670a
 • Jacobsen, Øyvind; Klaveness, Jo & Rongved, Pål (2010). Structural and pharmacological effects of ring-closing metathesis in peptides. Molecules.  ISSN 1420-3049.  15(9), s 6638- 6677 . doi: 10.3390/molecules15096638
 • Høyem, Sverre; Bruheim, Skjalg; Mælandsmo, Gunhild M; Standal, Marius; Olberg, Dag Erlend; Brudeli, Bjarne; Åsberg, Anders; Klaveness, Jo & Rongved, Pål (2009). Didanosine ester prodrugs: Synthesis, albumin binding properties and pharmacokinetic studies in rats. European Journal of Medicinal Chemistry.  ISSN 0223-5234.  44(10), s 3874- 3879 . doi: 10.1016/j.ejmech.2009.04.008
 • Jacobsen, Øyvind; Klaveness, Jo; Ottersen, Ole Petter; Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza & Rongved, Pål (2009). Synthesis of cyclic peptide analogues of the 3(10) helical Pro138-Gly144 segment of human aquaporin-4 by olefin metathesis. Organic and biomolecular chemistry.  ISSN 1477-0520.  7(8), s 1599- 1611 . doi: 10.1039/b823559g
 • Odlo, Kristin; Klaveness, Jo; Rongved, Pål & Hansen, Trond Vidar (2006). Synthesis of combretastatins A-1 and B-1. Tetrahedron Letters.  ISSN 0040-4039.  47, s 1101- 1103 Vis sammendrag
 • Fossheim, Sigrid Lise; Kellar, Ken; Månsson, Stig; Colet, Jean M; Rongved, Pål; Fahlvik, Anne Kjersti & Klaveness, Jo (1999). Investigation of lanthanide-based starch particles as a model system for liver contrast agents. Journal of Magnetic Resonance Imaging.  ISSN 1053-1807.  9(2), s 295
 • Sigrid, Fossheim; Karen Briley, Sæbø; Anne Kjersti, Fahlvik; Rongved, Pål & Klaveness, Jo (1997). Low molecular weight lanthanide contrast agents: in vitro studies of mechanisms of action. Journal of Magnetic Resonance Imaging.  ISSN 1053-1807.  7(1), s 251
 • Fjeldskaar, Inger-Reidun; Rongved, Pål & Skattebøl, Lars (1987). A convenient method for the preparation of bicyclic dihydro-1,4-dioxins, dihydro-1,4-oxathiins, dihydro-1,4-dithiins and related compounds. Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  B41(7), s 477
 • Aukrust, Audun; Rongved, Pål & Skattebøl, Lars (1985). The synthesis of (Z)-8-dodecen-1-ol and its acetate, pheromone components of the Oriental fruit moth (Grapholita molesta). Acta Chemica Scandinavica.  ISSN 0904-213X.  B39(4), s 267

Se alle arbeider i Cristin

 • Olsen, Christine; Wilson, Steven Ray Haakon; Skottvoll, Frøydis Sved; Brandtzaeg, Ole Kristian; Rongved, Pål & Lundanes, Elsa (2019). Synthesis and immobilization of linked Wnt-signaling pathway inhibitor on organic monoliths as a proof-of-concept of a capti remedium ad monolitus reactor for online drug deconvolution. Vis sammendrag
 • Berntsen, Linn Neerbye; Hansen, Tore Bonge & Rongved, Pål (2018). Rh(II)-catalyzed cyclopropanation-ring expansion of 7-azaindoles with halodiazoacetates and indoles with halodiazophosphonates. Vis sammendrag
 • Viktorsson, Elvar Örn; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Bonge-Hansen, Tore; Doskeland, Stein Ove; Herfindal, Lars & Rongved, Pål (2016). Total synthesis and initial antileukemic evaluation of the phenazine 5,10-dioxide natural products iodinin and myxin.
 • Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Schnaars, Christian; Kildahl-Andersen, Geir & Rongved, Pål (2016). Overcoming b-lactam resistance - A potential solution to antibiotic resistance.
 • Grøthe, Bendik Melling; Bonge-Hansen, Tore & Rongved, Pål (2015). Syntese av myxin og myxinderivater som potensielle legemidler mot akutt myelogen leukemi. Vis sammendrag
 • Grøthe, Bendik Melling; Snellingen, Simen; Viktorsson, Elvar Örn; Prandina, Anthony; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Bonge-Hansen, Tore & Rongved, Pål (2015). The first efficient synthesis and preliminary biological effect of the 1,6-dihydroxyphenazine-N5,N10-dioxide (Iodinin) and 1-hydroxy-6-methoxyphenazine-N5,N10-dioxide (Myxin).
 • Haseeb, Rasha Sabah; Viktorsson, Elvar Örn; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen & Rongved, Pål (2015). Synthetic efforts towards oxysterol-based LXR-modulators.
 • Prandina, Anthony; Frøvold, Espen; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen & Rongved, Pål (2015). Synthetic efforts towards new agents against resistant bacteria.
 • Skagseth, Susann; Carlsen, Trine Josefine Olsen; Akhter, Sundus; Zeeshan, Muhammad; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Bayer, Annette; Rongved, Pål; Samuelsen, Ørjan & Leiros, Hanna-Kirsti S. (2015). The fight against metallo-beta-lactamases and antibiotic resistance.
 • Skagseth, Susann; Carlsen, Trine Josefine Olsen; Akhter, Sundus; Zeeshan, Muhammad; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Bayer, Annette; Rongved, Pål; Samuelsen, Ørjan & Leiros, Hanna-Kirsti S. (2015). The fight against metallo-beta-lactamases and antibiotic resistance.
 • Skagseth, Susann; Carlsen, Trine Josefine Olsen; Christopeit, Tony; Akhter, Sundus; Zeeshan, Muhammad; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Bayer, Annette; Rongved, Pål; Samulesen, Ørjan & Leiros, Hanna-Kirsti S. (2015). The fight against metallo-beta-lactamases and antibiotic resistance.
 • Viktorsson, Elvar Örn; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Rustan, Arild; Thoresen, G. Hege; Kase, Eili Tranheim & Rongved, Pål (2015). Analogs of 22-S-hydroxycholesterol as potential Liver X Receptor-modulators: Synthesis and biological evaluation.
 • Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Samuelsen, Ørjan; Bayer, Annette & Rongved, Pål (2015). Overcoming b-lactam resistance - A potential solution to multi-drug resistant bacteria.
 • Åstrand, Ove Alexander Høgmoen & Rongved, Pål (2015). OVERCOMING ANTIBIOTIC RESISTANCE - DEVELOPMENT OF NEW MBL INHIBITORS.
 • Bækkelund Langgård, Øyvind; Burschowsky, Daniel; Rongved, Pål & Krengel, Ute (2014). Preparing Liver X Receptors for Structural Studies.
 • Langgård, Øyvind Bækkelund; Krengel, Ute; Rongved, Pål & Burschowsky, Daniel (2014). Purification of Liver X Receptors - "A slippery slope through half-charted territory".
 • Bækkelund Langgård, Øyvind; Burschowsky, Daniel; Rongved, Pål & Krengel, Ute (2013). Preparing Liver X Receptor for Structural Studies.
 • Bækkelund Langgård, Øyvind; Grøthe, Bendik H.; Bousquet, Paula; Burschowsky, Daniel; Rongved, Pål & Krengel, Ute (2013). Preparing Liver X Receptors for Structural Studies.
 • Tina, Elvestrand; Åstrand, Ove Alexander; Smith, Robert; Rongved, Pål; Nilsen, Hilde; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2013). Cellular effects of a colchicine-prodrug cleaved by legumain.
 • Åstrand, Ove Alexander; Hansen, Trond Vidar & Rongved, Pål (2011). Synthesis of new zinc2+ chelating molecules.
 • Åstrand, Ove Alexander; Hansen, Trond Vidar & Rongved, Pål (2010). Development of new selctive chelating agents for zinc.
 • Jacobsen, Øyvind; Klaveness, Jo; Ottersen, Ole Petter; Mahmood reza, Amiry-Moghaddam & Rongved, Pål (2008). Synthesis of cyclic peptide analogues of the 310 helical Pro138-Gly144 segment of human aquaporin-4 by olefin metathesis.
 • Klaveness, Jo & Rongved, Pål (2008, 09. oktober). Har knekt omega-3-koden. [Internett].  Forskning.no.
 • Klaveness, Jo & Rongved, Pål (2008, 09. oktober). Smør deg inn med Omega 3.  NRK Nordland.
 • Odlo, Kristin; Klaveness, Jo; Rongved, Pål & Hansen, Trond Vidar (2006). Synthesis and 15-LO inhibitory activity of triazoles derived from Combretastatin A-4. Vis sammendrag
 • Jynge, Per; Brurok, Heidi; Nordhøy, Wibeke; Rongved, Pål & Karlsson, Jan O G (2006). Manganese agents in cardiac MRI and in cardioprotection.Per Jynge, Heidi Brurok, Wibeke Nordhøy, Pål Rongved, and Jan OG Karlsson.
 • Odlo, Kristin; Klaveness, Jo; Rongved, Pål & Hansen, Trond Vidar (2005). Synthesis and biological activity of combretastatin derivatives. Vis sammendrag
 • Odlo, Kristin; Klaveness, Jo; Rongved, Pål & Hansen, Trond Vidar (2005). Synthesis of Combretastatin A-1 and B-1. Vis sammendrag
 • Rongved, Pål (2005). Forskningsbasert Innovasjon.
 • Rongved, Pål (2005). Hva betyr det for de norske TTO-kontorene (Technology Transfer Office) at Norge ikke er med i EPO ?.
 • Solberg, Jan; Redford, Keith; Rongved, Pål & Klaveness, Jo (1994). Polymere, biodegraderbare ved enzymkatalyse, for medisinske anvendelser. Kjemi.  ISSN 0023-1983.  54(8), s 26- 27

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:43 - Sist endret 18. des. 2020 09:03

Prosjekter