New Drugs for Treatment of Obesity (avsluttet)

Insulinresistens er karakteristisk ved type 2-diabetes og innebærer en defekt i kroppens evne til å respondere på insulin. Særlig skjelettmusklenes evne til å ta opp glukose som respons på insulin reduseres, med svikt i glukoseopptak og glukoseomsetning.

Lever X-reseptor (LXR) er en transkripsjonsfaktor som er viktig for omsetningen av fett og kolesterol i kroppen. Vi har vist at LXR-agonister øker fettsyreopptak og lagring i muskelcellene samt at glukoseopptak og forbrenning av glukose også øker. Kjente LXR-aktivatorer er en gruppe kroppsegne oksysteroler (kolesterolmetabolitter). Det er vist i gruppen at et syntetisk oksysterol (22-S-hydroksykolesterol) kan virke som en antagonist til LXR. 22-S-hydroksykolesterol kan redusere skjelettmuskelcellenes egenproduksjon av fett, men også øke glukoseopptaket.

Farmakoforen i 22S-HC er nå fremstilt på gruppen. Det er etablert syntesemetodikk som gir kort vei til nye analoger av 22S-HC.

Målet er å fremstille noen slike analoger, som testes biologisk for om mulig å identifisere nye lipidsenkende og antidiabetiske legemiddelkandidater. Biologisk testing vil være LXR-aktivering i ulike cellesystemer fra mennesker (muskel, lever og tarm). Det er allerede identifisert substanser som gir biologiske effekter tilsvarende de endogene substratene.

Prosjektet er finansiert av FORNY (NFR) gjennom Inven2 AS.

 

 

Publisert 18. feb. 2011 16:45 - Sist endret 29. mars 2017 11:07