2014

Publisert 31. okt. 2014 15:43

UiO-ledelsen sa nei til det foreslåtte prøveprosjektet med strengere norskkrav ved opptak til helsefagstudiene, men er enige i at problemstillingen er viktig og må diskuteres og løses - nasjonalt.

Publisert 15. okt. 2014 10:39

UiO mener studenter ved helseutdanningene har så dårlige norskferdigheter at det kan gå utover pasientsikkerheten.

Publisert 10. juli 2014 16:34

UiOs rektor Ole Petter Ottersen støtter MN-fakultetets og Farmasøytisk institutts beslutning om å stanse det videre arbeid med en innføring av en "3+2" utdanning.

Publisert 10. juli 2014 16:33

NFT: Instituttleder Henrik Schultz får kritikk av profesjonsrådsleder Thrina Loennechen etter at Universitetet i Oslo trer ut av det nasjonale samarbeidet om en 3 + 2-modell. Selv mener han, og universitetet, at de forholder seg til europeisk standard.

Publisert 10. juli 2014 16:27

Bør fysikk fra videregående skole være et minimumskrav for farmasistudenter? Ja, sier Universitet i Oslo, nei, sier de andre utdanningsinstitusjonene.

Publisert 19. mai 2014 13:34

-Etter en totalvurdering har vi bestemt oss for å avslutte arbeidet med å innføre 3+2-modellen innen farmasiutdanningen. Vi opprettholder vårt 5-årige masterløp, sier instituttleder Henrik Schultz ved Farmasøytisk institutt ved UiO.

Publisert 15. mai 2014 11:28

Studentparlamentet ved UiO har kåret Professor Jo Klaveness til Årets underviser i 2014!

Publisert 30. apr. 2014 14:26

Professor Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt, har sammen med Cand.pharm. Kirsten Myhr, RELIS Sør-Øst, levert tekstbidraget om Graviditet og amming.

Publisert 13. mars 2014 09:01

Realfagsforskere ved UiO stakk av med rundt en fjerdedel av potten på 450 millioner kroner som Forskningsrådet har øremerket unge forskere. Tirsdag ble de 15 forskerne feiret - og blant dem finner vi Marianne Hiorth fra Farmasøytisk institutt.

Publisert 20. jan. 2014 16:06

Avtalen er et uttrykk for Sykehusapotekenes ønske om å bidra til utdanningen av kliniske farmasøyter. Samtidig styrker den forskningssamarbeidet mellom institusjonene.