Får støtte fra rektor i 3+2-saken

UiOs rektor Ole Petter Ottersen støtter MN-fakultetets og Farmasøytisk institutts beslutning om å stanse det videre arbeid med en innføring av en "3+2" utdanning.

I en kommentar til Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) viser han til at kvaliteten på utdanningen må prioriteres.

- Universitetsledelsen støtter fagmiljøets vurdering i denne saken. UiO er opptatt av høy faglig kvalitet, og slik vi forstår fagmiljøene vil den foreslåtte reformen trolig svekke kvaliteten i farmasiutdanningen ved UiO. Dette er ikke akseptabelt for oss. Vi må prioritere kvalitet, sier Ottersen.

NFT 6/2014, s 8

Publisert 10. juli 2014 16:34