Pressemelding: UiO vil beholde 5-årig masterutdanning i farmasi

-Etter en totalvurdering har vi bestemt oss for å avslutte arbeidet med å innføre 3+2-modellen innen farmasiutdanningen. Vi opprettholder vårt 5-årige masterløp, sier instituttleder Henrik Schultz ved Farmasøytisk institutt ved UiO.

I 2012 kom en Stortingsmelding hvor det uttrykkes et ønske, men ikke et krav, om å innføre et bachelor/master-løp (en 3+2-modell) i farmasiutdanningen i Norge. Dette er i tråd med den såkalte Bologna-prosessen i EU.

Profesjonsrådet med representanter fra de fem farmasiutdanningene i Norge ble satt til å meisle ut et felles rammeverk basert på 3+2-modellen. Dette arbeidet har pågått en tid. Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo har deltatt i dette arbeid, men velger nå å avslutte prosessen.

-Vi er opptatt av at våre kandidater skal ha en sterk faglig tyngde. Innen farmasi handler det noen ganger om liv og død. Derfor er høy kvalitet og trygghet i alle ledd ekstremt viktig for oss. Også EU stiller i et eget direktiv strenge krav til innhold og kvalitet, påpeker Schultz.

Han mener det er for stor avstand mellom hva de ulike farmasiutdanningene mener skal til for å skape et utdanningsløp med høy kvalitet.

Farmasøytisk institutt ønsker at søkerne skal ha full realfagsfordypning fra videregående skole, på linje med medisinstudiet. Dette inkluderer fysikk. De andre studiestedene har et annet syn på dette.

Usikkerheten rundt finansieringen fra Kunnskapsdepartementets side har også bidratt til Farmasøytisk institutts beslutning.

-Vi beklager at forsøket på å få til en felles plattform for farmasiutdanningen ikke har ført fram. Men prosessen har vært lærerik og nyttig. Vi har fått verdifulle innspill fra de andre fagmiljøene som vi setter stor pris på og som vi vil bruke når vi nå reviderer vår egen utdanning. Vi ønsker dem også lykke til videre med utvikling av sine studier, sier Schultz.

Publisert 19. mai 2014 13:34 - Sist endret 26. mars 2021 13:13