Nyrevidert faglig veileder om vanedannende legemidler

Professor Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt, har sammen med Cand.pharm. Kirsten Myhr, RELIS Sør-Øst, levert tekstbidraget om Graviditet og amming.

Faglig veileder vanedannende legemidler - rekvirering og forsvarlighet gir nødvendig kunnskap for riktig bruk av vanedannende legemidler.

Den primære målgruppen for veilederen er allmennleger, sekundærmålgruppen er tannleger og apotekfarmasøyter.

Veilederen er kun tilgjengelig på nett!

Publisert 30. apr. 2014 14:26 - Sist endret 13. nov. 2020 06:44