English version of this page

PharmacoEpidemiology and Drug Safety (PharmaSafe)

PharmaSafe studerer bruk og sikkerhet av legemidler på pasientnivå og på samfunnsnivå.

Se mer info på vår engelske nettside.

PharmaSafe tar i bruk epidemiologiske metoder for å forske på problemstillinger som ikke kan studeres i randomiserte kontrollerte, studier slik som sikkerhet av legemidler i svangerskapet. Forskninger omfatter også pasienter holdninger, legemiddelrelaterte problemer, helseøkonomi og farmasøytens rolle i helsevesenet. Forskningsgruppen er tverrfaglig og har ekspertise innen farmakoepidemiologi, farmakoterapi, medisinsk statistikk, helseøkonomi, kvalitative forskningsmetoder og utviklingspsykologi. 

Publisert 21. okt. 2013 12:13 - Sist endret 1. sep. 2021 10:07