Foreldrebrosjyrer

"Gode råd"-serien er beregnet på gravide, og sped- og småbarnsforeldre. 

Brosjyrene er kun tilgjengelige på norsk. 


Har du innspill eller oppklaringsspørsmål? Det tar vi gjerne i mot på foreldrebrosjyrer@farmasi.uio.no.

Merk at vi dessverre ikke kan gi individuelle råd eller veiledning. Ved spørsmål om enkelttilfeller ber vi deg/dere kontakte helsepersonell som fastlege eller helsestasjon.

"Gode råd"-brosjyrene i sosiale medier:


Last ned pdf

Brosjyrene kan vises og lastes ned som pdf-filer ved å klikke på bildene nedenfor. Brosjyrene er kun tilgjengelige på nett, det er dessverre ikke mulig å bestille trykte brosjyrer.

Se Helsebibliotekets sider for mobiltilpassede brosjyrer.

Det er også laget fordypningsstoff for helsepersonell, hvor rådene i foreldrebrosjyrene utdypes og begrunnes. 

Mor som gir barnet flaske

Flaskemating (.pdf)
OPPDATERT 2020

Barn med bleieutslett

Bleieutslett (.pdf)
OPPDATERT 2021

Halsbrann

Halsbrann (.pdf)
NY! OPPDATERT 2022!

Barn som hoster

Hoste (.pdf)
OPPDATERT 2021

Jern og gravide

Jern og gravide (.pdf)
NY! OPPDATERT 2022!

Barn med kolikk

Kolikk (.pdf)
OPPDATERT 2020

Hvilke kosttilskudd bør man gi barnet?

Kosttilskudd (.pdf)
OPPDATERT 2021

Barn med magesyke

Omgangssyke (.pdf)
OPPDATERT 2020

Hvordan få barnet til å ta medisin?

Medisin (.pdf)
OPPDATERT 2020

Hva gjør vi når barnet har puss i øyet?

Puss i øyet (.pdf)
NY! OPPDATERT 2022!

Hvordan beskytte barnet mot sol

Sol (.pdf)
OPPDATERT 2021

Barn og søvn

Søvn (.pdf)
NY! OPPDATERT 2022!

Hva gjør vi når barnet har utslett?

Utslett (.pdf)
NY! OPPDATERT 2022!

Barn med barnemark

Barnemark (.pdf)
OPPDATERT 2019

Tverrfaglig forfattergruppe

Brosjyrene er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe i samråd med eksterne sakkyndige. Forfattergruppen for Foreldre og barn-brosjyrene er en uavhengig gruppe, som lager brosjyrene på frivillig basis. Gruppen møtes ca. 4 ganger i året, hvor gamle brosjyrer gjennomgås og oppdateres, og nye brosjyrer ser dagens lys.

Forfattergruppen består av følgende fagpersoner:

  • Hedvig Nordeng, farmasøyt, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Anja Lyche Brænd, helsestasjonslege, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  • Astrid Durdei Midtsund, helsesykepleier, Oslo kommune
  • Mari Falck, barnelege, Oslo universitetssykehus
  • Gro C. Havnen, Relis SørØst, Oslo universitetssykehus, Trygg Mammamedisin