Foreldrebrosjyrer

"Gode råd"-serien består av 21 brosjyrer beregnet på gravide og sped- og småbarnsforeldre. 

Brosjyrene er kun tilgjengelige på norsk. 


Spørsmål? Kontakt: foreldrebrosjyrer@farmasi.uio.no

"Gode råd"-brosjyrene i sosiale medier:


Last ned pdf

Brosjyrene kan vises og lastes ned som pdf-filer ved å klikke på bildene nedenfor. Brosjyrene er kun tilgjengelige på nett, det er dessverre ikke mulig å bestille trykte brosjyrer.

Se Helsebibliotekets sider for mobiltilpassede brosjyrer.

Det er også laget fordypningsstoff for helsepersonell, hvor rådene i foreldrebrosjyrene utdypes og begrunnes. 

Mor som gir barnet flaske

Flaskemating (.pdf)
NY BROSJYRE 2020!

Barn med barnemark

Barnemark (.pdf)
OPPDATERT 2019!

Barn med bleieutslett

Bleieutslett (.pdf)
OPPDATERT 2018!

Halsbrann

Halsbrann (.pdf)
OPPDATERT 2018! 

Barn som hoster

Hoste (.pdf)
OPPDATERT 2017!

Jern og gravide

Jern og gravide (.pdf)
OPPDATERT 2019!

Barn med kolikk

Kolikk (.pdf)
OPPDATERT 2017!

Hvilke kosttilskudd bør man gi barnet?

Kosttilskudd (.pdf)
OPPDATERT 2019! 

Barn med magesyke

Omgangssyke (.pdf)
OPPDATERT 2020!

Hvordan få barnet til å ta medisin?

Medisin (.pdf)
OPPDATERT 2017!

Hva gjør vi når barnet har puss i øyet?

Puss i øyet (.pdf)
OPPDATERT 2018!

Hvordan beskytte barnet mot sol

Sol (.pdf)
OPPDATERT 2018!

Råd mot svangerskapskvalme

Svangerskapskvalme (pdf)OPPDATERT 2020!

Barn og søvn

Søvn (.pdf)
OPPDATERT 2018!

Råd mot såre brystknopper

Såre brystknopper (.pdf)
OPPDATERT 2019!

Barn med tett nese

Tett nese (.pdf)
OPPDATERT 2019!

Barn med tørr hud

Tørr hud (.pdf)
OPPDATERT 2018!

Hva gjør vi når barnet har utslett?

Utslett (.pdf)
OPPDATERT 2018!

Tverrfaglig forfattergruppe

Brosjyrene er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe i samråd med eksterne sakkyndige. Forfattergruppen for Foreldre og barn-brosjyrene er en uavhengig gruppe, som lager brosjyrene på frivillig basis. Gruppen møtes ca. 4 ganger i året, hvor gamle brosjyrer gjennomgås og oppdateres, og nye brosjyrer ser dagens lys.

Forfattergruppen består av følgende fagpersoner:

  • Hedvig Nordeng, farmasøyt, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Anja Lyche Brænd, helsestasjonslege, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  • Astrid Durdei Midtsund, helsesykepleier, Oslo kommune
  • Mari Falck, barnelege, Oslo universitetssykehus
  • Gro C. Havnen, Relis SørØst, Oslo universitetssykehus, TryggmammaMedisin