Fordypningsstoff

Fordypningsstoffet er laget for personale på apotek og annet helsepersonell som benytter foreldrebrosjyrene overfor kunder og klienter. Her er rådene i brosjyrene utdypet og kommentert, og det gis ytterligere informasjon om de ulike emnene. Til slutt oppgis referanser til tekstene og henvisninger til aktuell litteratur.

Publisert 13. feb. 2017 14:46 - Sist endret 9. apr. 2022 23:50