2015

Publisert 30. mars 2015 15:36

Social pharmacy is a small discipline with few researchers and environments in Norway. Therefore, Karin Svensberg from Pharmasafe and collages in Norway and Denmark decided to arrange a Scandinavian meeting/course in Copenhagen with PhD students primarily taking their thesis in the field of pharmaceutical policy or practice research. The aim was to network and to have informal discussions on methods and research with each other. Read more here.

Publisert 11. mars 2015 15:35

God behandling av psykiske lidelser under svangerskapet er av største betydning for å sikre mors og fosters helse. Lupattelli et al fant at 48,8% av kvinnene hadde lav etterlevelse i svangerskapet. Livsstilsfaktorer, risiko oppfatning, symptomer av depresjon og individuelle oppfatninger er viktige faktorer knyttet til etterlevelse av psykofarmaka i svangerskapet.

Publisert 11. mars 2015 10:52

Apokus ønsker å øke farmasøyters kompetanse knyttet til to viktige kundegrupper på apoteket: mor og barn. Hedvig Nordeng, professor ved Farmasøytisk institutt og leder av Pharmasafe, kommer støtte opp deltakerne gjennom den 8 uker lange stafetten.

Publisert 25. feb. 2015 16:46

Farmasøyt-pasient kommunikasjon rundt reseptbelagte medisiner kan optimalisere behandlingsresultat. Samfunnets forventninger til slik kommunikasjon uttrykkes i lovgivning, økonomiske insentiver og tilsyn. I denne studien fungerer de nordiske landene, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som eksempler og kan brukes som en plattform for å diskutere hvordan samfunnets forventninger, profesjonelle visjoner, og den faktiske apotekspraksisen henger sammen.

A review of countries' pharmacist-patient communication legal requirements on prescription medications and alignment with practice: Comparison of Nordic countries

Publisert 25. feb. 2015 16:37

Hedvig Nordengs prosjekt omhandler neuroutvikling hos barn etter eksponering for legemidler i fosterlivet. Prosjektets tittel er Effects of Medication Use in Pregnancy on Infant Neurodevelopment (DrugsInPregnancy). Prosjektet løper i fem år, og hun har fått tildelt ca. 1,5 MEUR.

Publisert 22. jan. 2015 16:18

I alt starter 13 nye masterstudenter hos oss i 2015 på tema blant annet innen legemiddelinformasjon, farmasøytens rolle i primærapotek, pasienters oppfatning og holdning til forskjellige legemidler, og forskjeller i årsak til sykefravær i svangerskapet i Europa.