Kursstafetten "Mor og barn" med Hedvig Nordeng og Apokus

Apokus ønsker å øke farmasøyters kompetanse knyttet til to viktige kundegrupper på apoteket: mor og barn. Hedvig Nordeng, professor ved Farmasøytisk institutt og leder av Pharmasafe, kommer støtte opp deltakerne gjennom den 8 uker lange stafetten.

Publisert 11. mars 2015 10:52 - Sist endret 4. des. 2017 12:00