Aktuelt

PharmaSafe stipendiat Kristine Heitmann  disputerer 25.05.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Treatment of nausea and vomiting during pregnancy- with special focus on attitudes to and use of pharmacological treatment".

En ny vitenskapelig artikkel og en bokkapittel fra PharmaSafe gruppen ble publisert i mars. Den vitenskapelige artiklen ble også omtalt på titan.no og forskning.no