Februar 2016: To nye PharmaSafe-artikler

To nye vitenskapelige artikler fra PharmaSafe gruppen ble publisert i februar.

To vitenskapelige artikler ble publisert i februar og kan finnes her:

Nordeng S, Nordeng H, Høye S. [Use of antibiotics during pregnancy]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 Feb 23;136(4):317-21. In Norwegian. Link

Heitmann K, Havnen GC, Holst L, Nordeng H. Pregnancy outcomes after prenatal exposure to echinacea: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Eur J Clin Pharmacol. 2016 Feb 19. Link

Publisert 28. feb. 2016 14:01