Støtte fra Norske Kvinners Sanitetsforening

PharmaSafe gruppen har fått 675 000 kroner per år i tre år fra Norske Kvinners Sanitetsforening for å dekke driftsmidler og lønn til en stipendiat.

Norske Kvinners Sanitetsforening er en grasrotorganisasjon med 41 000 medlemmer og i dette året har foreningen bestemt seg for å støtte svangerskapsforskning.

Bevilgningen gir PharmaSafe gruppen ved Farmasøytisk institutt muligheten til å undersøke konsekvensene av medisinering ved lavt stoffskifte under svangerskapet.

Bildet viser Prof. Hedvig M.E. Nordeng I Gamle Logen i Oslo lørdag 27. februar, hvor hun fikk anledning til å takke foreningen for bevilgningen.

Les hele artikklen på Titan.uio.no.

Titan.uio.no er en nyhetavis for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. Titan.uio.no er tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

 

Av Stefan J. Barfeld
Publisert 2. mars 2016 11:01 - Sist endret 4. des. 2017 12:00