Ny publikasjon i The International Journal of Epidemiology

PharmaSafe gruppen har publisert en ny studie i The International Journal of Epidemiology med tittelen "Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birthweight and gestational age: a sibling-controlled cohort study".

Kateřina Nezvalová-Henriksen (førsteforfatter) og flere forsker i PharmaSafe gruppen i regi av Hedvig M.E. Nordeng har publisert en ny studie i "The International Journal of Epidemiology". Studien har tittelen "Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birthweight and gestational age: a sibling-controlled cohort study" og undersøker effekten av selektive serotonin gjenopptaksinhibitorer (SSRI) på fødselsvekt og gestasjonsalder. Interessant nok viser studien at prenatale eksponering til SSRI kan redusere fødselsvekt og gestasjonsalder.

Les mer her.

 

Publisert 19. mai 2016 12:23 - Sist endret 19. mai 2016 12:25