Nordiske myndigheters krav, erstatning og tilsyn av pasientkommunikasjon på primærapotek

Farmasøyt-pasient kommunikasjon rundt reseptbelagte medisiner kan optimalisere behandlingsresultat. Samfunnets forventninger til slik kommunikasjon uttrykkes i lovgivning, økonomiske insentiver og tilsyn. I denne studien fungerer de nordiske landene, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som eksempler og kan brukes som en plattform for å diskutere hvordan samfunnets forventninger, profesjonelle visjoner, og den faktiske apotekspraksisen henger sammen.

A review of countries' pharmacist-patient communication legal requirements on prescription medications and alignment with practice: Comparison of Nordic countries

Publisert 25. feb. 2015 16:46 - Sist endret 25. feb. 2015 16:46