En av to gravide kvinner med psykiske lidelser ikke tar sine psykofarmaka i svangerskapet som forskrevet av lege

God behandling av psykiske lidelser under svangerskapet er av største betydning for å sikre mors og fosters helse. Lupattelli et al fant at 48,8% av kvinnene hadde lav etterlevelse i svangerskapet. Livsstilsfaktorer, risiko oppfatning, symptomer av depresjon og individuelle oppfatninger er viktige faktorer knyttet til etterlevelse av psykofarmaka i svangerskapet.

Publisert 11. mars 2015 15:35 - Sist endret 11. mars 2015 15:35