Hedvig Nordeng har fått ERC Starting Grant-stipend

Hedvig Nordengs prosjekt omhandler neuroutvikling hos barn etter eksponering for legemidler i fosterlivet. Prosjektets tittel er Effects of Medication Use in Pregnancy on Infant Neurodevelopment (DrugsInPregnancy). Prosjektet løper i fem år, og hun har fått tildelt ca. 1,5 MEUR.

Publisert 25. feb. 2015 16:37 - Sist endret 19. sep. 2019 11:43