Farmasøytisk institutt innfører krav om politiattest

Fra sommeren 2016 vil vi kreve politiattest av våre nye studenter. I fremtiden vil farmasøyter arbeide mer klinisk rettet, og innføring av krav om politiattest vil gjøre det lettere å garantere for den enkelte pasients sikkerhet.

Et fullført studium i farmasi gir ­autorisasjon som helsepersonell, men er ett av de få hvor Statens ­Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) ikke har hjemmel til å kontrollere politiattesten for ­en nyutdannet ved tildeling av autorisasjon. Samtidig er utdannelses­institusjonen pålagt å foreta en løpende skikkethetsvurdering av ­studenten under hele studiet i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Denne forskriften gir kun hjemmel for utestengelse fra studiet i inntil tre år med dagens lovgivning.

— Utviklingen innenfor farmasøyt­yrket tilsier mer pasientkontakt og innsyn i reseptregister, legejournal med mer. Vi mener derfor at vi må være i forkant av denne utviklingen. Innføring av krav om ­politiattest er et ledd i arbeidet med å sikre at de ­farmasøytene vi utdanner er skikket til yrkesutøvelse, sier institutt­leder Henrik Schultz.

Les hele saken i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.

Publisert 23. des. 2015 09:51 - Sist endret 23. des. 2015 09:55