Truer pasientsikkerheten

Farmasøytisk institutt ved UiO legger ned det erfaringsbaserte masterstudiet i klinisk farmasi grunnet pengemangel. En trussel for pasientsikkerheten, mener overlege i Statens legemiddelverk.

Instituttleder Henrik Schultz. Foto: Adrian Nielsen

– Det vil bli behov for stadig flere kliniske farmasøyter med kompetanse innen legemiddelbruk for å bedre pasientsikkerheten. Det er økende etterspørsel etter slik kompetanse både i sykehus og kommuner, sier Morten Finchenhagen, overlege i Statens legemiddelverk.

Henrik Shultz, leder for Farmasøytisk institutt ved UiO, tror utdanningen av flere kliniske farmasøyter vil kunne spare samfunnet for flere milliarder i feilmedisinering.

– Den norske staten har store utgifter som følge av feilmedisineringer. Med noe forbehold kan man si at det er omtrent 4,2 feilmedisineringer per pleieplass i Oslo, sier han.

 

Les hele saken i Universitas.

Publisert 18. feb. 2015 09:11