Stor økning i søkertallene!

I går ble søkertallene fra Samordna opptak offentliggjort, og de viste at vårt 5-årige masterprogram i farmasi har en økning i antall søkere (med oss som førstevalg) på hele 32,7 %.

Størst framgang blant helsefagene

Blant alle helsefagene er det de 5-årige masterprogrammene i farmasi som har den største framgangen i søkertallene, med 30,3 %. Inkluderer vi bachelorprogrammene i farmasi ser vi en total økning på 18,6 % søkere. Kombinasjonen av kjemiske, biologiske og teknologiske fag ser altså ut til å interessere stadig flere.

Vi nærmer oss π

Vår dekan, Morten Dæhlen, omtalte den store økningen til realfags- og teknologistudiene ved UiO i bloggen sin i går. For 2 år siden satte MN-fakultetet seg som mål å ha minst π (=3.1415...) søkere pr antall studieplass. Vårt bidrag til dette er hele 3,04 søkere pr studieplass i farmasi!

Publisert 23. apr. 2015 11:33 - Sist endret 27. apr. 2020 08:23