Ny lærebok: Drug Utilization Research; Methods and Applications

Professor Hedvig Nordeng og professor II Hege Salvesen Blix er blant forskerne som har bidratt i en ny internasjonal lærebok om forskningsmetoder innen Drug Utilization.

Drug Utilization Research dekker studier på forbruksmønster av legemidler, faktorer som påvirker forbruket, og konsekvensene av forbruket.

Resultatene fra denne typen studier er blant annet viktig for myndigheter som trenger å følge utvikling av legemiddelforbruket over tid, og for å oppdage potensiell feilbruk av legemidler.

Hedvig Nordeng er ansvarlig for kapitlet  "Drug Utilization Studies in Pregnant Women", og Hege Salvesen Blix har skrevet "Measurement Units of Drug Utilization".

Læreboken vil bli brukt av masterstudenter og ph.d.-studenter i henholdsvis samfunnsfarmasi og farmakoepidemiologi ved UiO.

Publisert 20. mai 2016 10:15 - Sist endret 20. mai 2016 10:15