EU-midler til utvikling av banebrytende kreftmedisin

Kun 11 av 800 søknader fikk støtte i Horisont 2020s utlysning innen fremtidige teknologier. En av våre forskningsgrupper, PharmaLuxLab, er med som partnere i et av prosjektene som ble tildelt støtte.

I første omgang vil den nyutviklede formuleringen bli brukt til behandling av hjernesvulster. Illustrasjon: OUS

Initiativtakere til søknaden er Kristian Berg og hans medarbeidere ved Institutt for kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Kristian Berg er også ansatt som professor II ved Farmasøytisk institutt. 

PLL får ansvaret for å lage en formulering med forsinket frisetting av et lysaktivert legemiddel til behandling av svulster for eksempel i hjernen. Det vil bli ansatt en postdoktor på prosjektet, og i tillegg vil professor Ingunn Tho og forskningsgruppens leder, professor Hanne Hjorth Tønnesen, delta aktivt i formulerings- og utviklingsarbeidet. Sistnevnte står også som faglig ansvarlig partner på søknaden.

Publisert 6. apr. 2016 10:33 - Sist endret 19. sep. 2019 15:30