Ny lærebok: From Biosynthesis to Total Synthesis: Strategies and Tactics for Natural Products

Professor Trond Vidar Hansen og førsteamanuensis Anders Vik er blant forskerne som har bidratt i en ny, internasjonal lærebok som dekker en rekke temaer og studier innenfor naturproduktkjemi og deres anvendelser mot utvikling av nye legemidler.

Det finnes en rekke legemidler som enten er, eller er avledet fra naturprodukter, herunder lipider. Eksempler på dette er steroider, prostaglandiner og leukotriener. Mange lipider er endogene (kroppens egne) forbindelser, og lipider er også viktige for å studere legemidlers interaksjoner mot reseptorer som både lipidene og lipidavledede legemidler virker på.

Hansen og Vik, som også er tilknyttet forskningsgruppen LIPCHEM, har skrevet kapitlet "Fatty Acids and their Derivatives".

Boken vil bli brukt som lærebok av masterstudenter og ph.d.-studenter både nasjonalt og internasjonalt.

Publisert 10. okt. 2016 14:14 - Sist endret 14. okt. 2016 10:13