print logo

Nettverk og distribuerte systemer (ND)

Gruppa for Nettverk og Distribuerte systemer fokuserer på fremtidens Internett, der alt og alle kommuniserer.  Vi undersøker paradigmer, arkitekturer og metoder som kan brukes i utvikling av nye distribuerte  applikasjoner. Gruppas forskning fokuserer på hvordan slike applikasjoner skal lages slik at de  oppfyller brukernes forventninger til sikkerhet, pålitelighet, korte svartider etc.  Vi validerer våre resultater på mange måter, med vekt på simuleringer, prototyper og reelle eksperimenter.

Forskningsguppa ND er et assosiert toppforskningsmiljø ved Det metematisk naturvitenskapelige fakultetet.  Gruppa er både tilknyttet Universitetet i Oslo og Simula Forskningslaboratorium.


Du kan lese mer om ND på de engelske sidene

 

 

Publisert 18. nov. 2010 14:25 - Sist endret 3. sep. 2013 15:38

Kontakt

Gruppeleder: Stein Gjessing

 

Prosjekter