Skanner flere milliarder galakser

Skanning av mange milliarder galakser kan forhåpentligvis løse den store gåten om mørk materie og mørk energi.

ROMTELESKOP: Når den europeiske romfartsorganisasjonen ESA skyter opp romteleskopet Euclid om fem år, har astrofysikerne store forhåpninger om å avkle noen av hemmelighetene til mørk materie og mørk energi. Foto: ESA

Når den europeiske romfartsorganisasjonen ESA skyter opp romteleskopet Euclid om fem år, har astrofysikerne store forhåpninger om å avkle noen av hemmelighetene til mørk materie og mørk energi. Bare fire prosent av innholdet i universet er synlig. Nesten hele universet består av mørk materie og mørk energi.

Den eneste måten å observere denne mørke delen på, er å regne seg frem til hvordan ulike krefter, slik som gravitasjonskraften, påvirker bevegelsene til den synlige massen i universet.

Romteleskopet skal derfor skanne himmelen, bit for bit, og avfotografere og finne 2000 egenskaper til hver eneste synlige galakse. Hver galakse består av mellom ti millioner og hundre tusen milliarder stjerner. Selv om forskerne regner med å finne mellom fem og femten milliarder galakser, er dette likevel bare en liten brøkdel av alle galaksene i universet. De fleste er så langt unna at de aldri vil bli mulig å observere. Mange av galaksene er så lyssvake at teleskopet må bruke svært lange eksponeringstider.

Det finnes en rekke hypoteser om mørk materie og mørk energi. Astrofysikerne er avhengige av enorme mengder med data for å kunne dementere eller bekrefte dem. Poenget deres er å kunne skille dem gjennom ørsmå variasjoner i de statistiske beregningene.

Frastøtende gravitasjon

Universet har de siste milliarder årene utvidet seg stadig raskere. Det betyr at de galaksene som er lengst vekke fra vår hjemlige galakse, Melkeveien, beveger seg langt raskere vekk fra oss enn de nærmere galaksene.

– Denne utvidelsen er en av astrofysikkens gåter. Tyngdekraften burde ha fungert som en brems som hadde fått utvidelsen til å gå saktere. Det må altså finnes et stoff eller en type energi i universet som fungerer som en frastøtende tyngdekraft, poengterer dr. scient. Stein Vidar Hagfors Haugan på Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo.

 

Les hele saken i Apollon

Av Yngve Vogt
Publisert 17. aug. 2015 10:30 - Sist endret 8. aug. 2020 16:14