English version of this page

Disputas: Ainar Drews

Ph.d.-kandidat Ainar Drews ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "On microjets in sunspot penumbrae" for graden Philosophiae Doctor.

portrettbilde av Ainar Drews, ung smilende mann
Stipendiat, Ainar Drews. Foto: privat.

Disputas avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder inviterer til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å trykke på "Participants -> Raise hand".

Møtet åpnes for deltakelse like før disputasen starter, og stenger for nye deltakere omtrent 15 minutter etter at disputasen har startet.

Prøveforelesning

"The interplay between convection and magnetic fields in the sub-photospheric layers of the Sun"

 

Videoopptaket av prøveforelesningen vil være tilgjengelig her fra 06.10.21 - 08.10.21

Kreeringssammendrag

Penumbral microjets (PMJs) er kortvarige, jet-liknende fenomen med typiske størrelser på et par hundre til noen tusen kilometer og kan observeres i penumbraen til solflekker. Avhandlingens vellykkede mål var studien av de presise egenskapene til PMJs, samt deres evolusjon i rom, tid og i forskjellige bølgelengder av lys. Dette ble gjort gjennom analysen av observasjoner fra det Svenske 1-m Sol Teleskopet og NASA’s satellitt-teleskop, Interface Region Imaging Spectrograph.

Hovedfunn

Penumbral microjets (PMJs) are intriguing flashes of light found in the twilight region of sunspots, the penumbra, and they have typical lengths of hundreds of kilometres. Quite some finesse is required to tease out the origins, precise properties, and how PMJs actually move through the Sun’s plasma. PMJs are likely caused by the process of magnetic reconnection, in which “tangled” magnetic field lines suddenly “snap” and realign, releasing energy. This process is typically associated with much larger solar flares. Accordingly, the study of PMJs offers insight into this process at a much smaller scale.
The thesis focuses on highly detailed observations from the Swedish 1-m Solar Telescope and NASA’s Interface Region Imaging Spectrograph. A wide range of advanced methods were used, including an automated detection scheme for PMJs involving the machine-learning algorithm k-Nearest Neighbour. Multiple sets of observations were analysed using detailed spectral diagnostics, ranging across many spectral lines. Ultimately, the work accomplished great strides forward in the characterization of PMJs, especially in how they move through the atmosphere and how they evolve in time.

bildet til en del av Swedish Solar Telescope (SST)
Shown is the turret of the Swedish 1-m Solar Telescope (SST), which sits atop the 17 meter tall tower of the telescope. The SST provided highly detailed world-class observations of the Sun for the research in "On microjets in sunspot penumbrae".
Emneord: disputas, Solfysikk, Observasjoner, SST
Publisert 24. sep. 2021 09:31 - Sist endret 11. okt. 2021 08:52