2021

Tidligere

portrettbilde av Ainar Drews
Tid og sted: 8. okt. 2021 13:0016:00, Digitalt

Ph.d.-kandidat Ainar Drews ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "On microjets in sunspot penumbrae" for graden Philosophiae Doctor.

portrettbilde av Souvik Bose
Tid og sted: 5. okt. 2021 15:0018:00, Digitalt

Ph.d.-kandidat Souvik Bose ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "On the dynamics of spicules and mass flows in the solar atmosphere" for graden Philosophiae Doctor.

Portrettbilde av Henrik Eklund
Tid og sted: 22. sep. 2021 13:1516:00, Digitalt

Ph.d.-kandidat Henrik Eklund ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen “Investigating dynamic small-scale events in the Sun with the Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array” for graden Philosophiae Doctor.

portrettbilde av Håvard Tveit Ihle, ung smilende mann
Tid og sted: 30. apr. 2021 13:0016:00, Digitalt

Ph.d.-kandidat Håvard Tveit Ihle ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Bayesian Data Analysis for Intensity Mapping and CMB Experiments" for graden Philosophiae Doctor.

portrettbilde av Marie K. Foss
Tid og sted: 29. jan. 2021 13:0016:00, Online

Ph.d.-kandidat Marie K. Foss ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Mapping the Teenage Universe with COMAP" for graden Philosophiae Doctor.