2022

Tidligere

Portrettbildet av en ung smilende mann
Tid og sted: 27. sep. 2022 13:1516:00, Rom 720, 7 etg. (Niels Henrik Abels hus) / Zoom

Ph.d.-kandidat Juan Camilo Guevara Gomez ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Observations of the dynamics and structure of the solar atmosphere with ALMA" for graden Philosophiae Doctor.

Portrettbildet av en ung mann
Tid og sted: 1. sep. 2022 13:1516:30, Peisestua, rom 304, 3 etg., Svein Rosselands Hus

Ph.d.-kandidat Robert Bleckert Nils Håkan Wissing ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Simulating Galactic Dynamo Processes with Smoothed Particle Magnetohydrodynamics" for graden Philosophiae Doctor.

Portrettbildet av en ung smilende mann med briller
Tid og sted: 29. aug. 2022 15:3018:00, Rom 720, 7 etg. (Niels Henrik Abels hus) / Zoom

Ph.d.-kandidat Stian Thomas Heimdal Hartman ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Cosmology of Scalar Field Dark Matter with Self-Interactions" for graden Philosophiae Doctor.

Portrettbildet av en ung smilende mann
Tid og sted: 1. juli 2022 13:1516:00, Aud. 1 (Geologibygningen) / Zoom

Ph.d.-kandidat Trygve Leithe Svalheim ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Closing the Loop, Joint Analysis of CMB Systematics and Foregrounds" for graden Philosophiae Doctor.

portrettbildet av ung man
Tid og sted: 22. feb. 2022 13:1516:00, Zoom

Ph.d.-kandidat Kristian Joten Andersen ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Improved Planck processing through integrated component separation" for graden Philosophiae Doctor.