2022

Tidligere

Portrettbildet av en ung smilende mann
Tid og sted: 1. juli 2022 13:1516:00, Aud. 1 (Geologibygningen) / Zoom

Ph.d.-kandidat Trygve Leithe Svalheim ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Closing the Loop, Joint Analysis of CMB Systematics and Foregrounds" for graden Philosophiae Doctor.

portrettbildet av ung man
Tid og sted: 22. feb. 2022 13:1516:00, Zoom

Ph.d.-kandidat Kristian Joten Andersen ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Improved Planck processing through integrated component separation" for graden Philosophiae Doctor.