English version of this page

Disputas: Trygve Leithe Svalheim

Ph.d.-kandidat Trygve Leithe Svalheim ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Closing the Loop, Joint Analysis of CMB Systematics and Foregrounds" for graden Philosophiae Doctor.

portrettbildet av ung man
Ph.d.-kandidat Trygve Leithe Svalheim. Bilde: Privat.

Disputas og prøveforelesning avholdes hybrid, slik at  deltakere kan delta enten via Zoom eller fysisk. Zoom-lenken legges ut dagen før disputasen. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder inviterer til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å trykke på "Participants -> Raise hand".

Delta på disputasen

Møtet åpnes for deltakelse like før disputasen starter, og stenger for nye deltakere omtrent 15 minutter etter at disputasen har startet.

Delta på prøveforelesning - 1. juli kl. 10:15 (GE Aud. 1 / Zoom)

"The hunt for planet 9"

Kreeringssammendrag

I læren om universets opprinnelse observerer vi sporene fra de tidligste fysiske prosessene som fant sted. Det første slike sporet er den kosmiske bakgrunnsstrålingen, som viser universet slik det så ut i spedbarns-fasen. Trygve har bidratt til å utvikle nyskapende verktøy for å renvaske observasjoner av dette signalet for forstyrrende instrumentelle effekter og støy fra vår egen galakse, som videre resulterte i de mest nøyaktige tallene på universets tidlige ekspansjonsfase per dags dato.

Hovedfunn: Lifting the galactic veil on the early universe

The Cosmic Microwave Background (CMB) radiation is the oldest signal in the universe. It teaches us about the first moments after the universe came into existence, and thus informs us about its subsequent evolution.

The CMB serves as the faint backdrop of the night sky, obscured by all the other astrophysical objects (primarily clouds of gas), which we call foregrounds. For precise measurements of the CMB, we require detailed characterization of these, and also of the observing instruments' systematics. Furthermore, the problems of foreground separation and instrument systematics are tightly interwoven.

This thesis presents my work on disentangling this relationship. This is done by leveraging observations from several different experiments and simultaneous consideration of systematics and foregrounds in a “loop”-like manner. Through the application of these methods, my colleagues and I have created some of the cleanest maps of the sky in the microwave range, in the world. These maps in turn inform us about important properties of the universe. 
 

bildegalleri_trygve

Kontaktinformasjon til institutt

Emneord: disputas, Kosmologi, Kosmisk bakgrunnsstråling (CMB)
Publisert 17. juni 2022 10:27 - Sist endret 30. juni 2022 11:27