English version of this page

Disputas: Juan Camilo Guevara Gomez

Ph.d.-kandidat Juan Camilo Guevara Gomez ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Observations of the dynamics and structure of the solar atmosphere with ALMA" for graden Philosophiae Doctor.

Disputas og prøveforelesning avholdes hybrid, slik at deltakere kan delta enten via Zoom eller fysisk. Zoom-lenken legges ut dagen før disputasen. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder inviterer til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å trykke på "Participants -> Raise hand".

Delta på disputasen

Møtet åpnes for deltakelse like før disputasen starter, og stenger for nye deltakere omtrent 15 minutter etter at disputasen har startet.

Delta på prøveforelesning - 27. september kl. 10:15 (Rom 720, 7 etg. (Niels Henrik Abels hus) / Zoom)

"JWST and life in the universe: Are we 'home alone'?"

Kreeringssammendrag

Juan Camilo Guevara Gómez utviklet sin forskning innen solfysikk. Forskningen hans fokuserte på studiet av dynamikken til solkromosfæren ved bruk av ALMA-observasjoner. Der karakteriserte han egenskapene til små lyse strukturer og deres innvirkning på energibudsjetter til solatmosfæren.

Hovedfunn: 

The Sun's chromosphere, which is the atmospheric layer located between the solar surface (photosphere) and the solar corona, holds the key to comprehend why the corona is thousands of times hotter than the Sun's surface. Recently, it became possible to observe the chromosphere at millimetre wavelengths with the Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array (ALMA), a radio interferometer, at unprecedented high spatial and temporal resolution. 

This thesis focuses on the analysis of solar ALMA observations with the aim to characterize the physical processes that provide the energy required to sustain the high temperatures in the solar atmosphere. In this regard, ALMA provides new observations of the small-scale structure of the solar chromosphere and the dynamics of waves, which are essential for the transport of energy and thus the heating of the solar atmosphere. To this end, hundreds of small bright features were analyzed in the observations, finding that they could be associated with magnetohydrodynamic waves capable of supplying relevant energy to the chromosphere and corona. In addition, the propagation of waves between two layers of the chromosphere was probed using a novel mode of processing ALMA observations. The results presented here show the diagnostic potential of ALMA to observe and study small-scale phenomena in the chromosphere as a step forward in understanding the enigmatic coronal heating problem.

Collage of images showing ALMA radio antennas
The Sun (top, credits: SDO/NASA) and some of the 66 ALMA antennas (bottom, credits: ALMA/ESO).

Kontaktinformasjon til institutt

Emneord: disputas, Kosmologi
Publisert 13. sep. 2022 10:00 - Sist endret 26. sep. 2022 13:02