English version of this page

Disputas: Kristian Joten Andersen

Ph.d.-kandidat Kristian Joten Andersen ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Improved Planck processing through integrated component separation" for graden Philosophiae Doctor.

portrettbildet av ung man
Ph.d.-kandidat Kristian Joten Andersen. Bilde: privat.

Disputas og prøveforelesning avholdes digitalt ved bruk av Zoom, og legges ut dagen før disputasen. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder inviterer til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å trykke på "Participants -> Raise hand".

Delta på disputasen

Møtet åpnes for deltakelse like før disputasen starter, og stenger for nye deltakere omtrent 15 minutter etter at disputasen har startet.

Prøveforelesning - tid og sted

"Experimental prospects for understanding the Epoch of Reionisation"

 

Videoopptaket av prøveforelesningen er ikke tilgjengelig lenger.

Kreeringssammendrag

Jeg og mine kolleger har utviklet helt nye og forbedrede analyse-metoder for neste generasjons eksperimenter som studerer den kosmiske bakgrunnsstrålingen. De nye metodene tillater at alle modell-parametere kan estimeres samtidig, enten de er instrumentelle, astrofysiske eller kosmologiske.

Hovedfunn

The Cosmic Microwave Background (CMB) radiation is the most remote signal we can observe in the Universe. The properties of this signal can tell us much about the large scale structure of our Universe, how it began, and how it will evolve.
Because the CMB signal is so weak, and even with the most sensitive of detectors, there are still signals arising from within the detectors that mix with the signal from the sky.
In my work, my colleagues and I have developed new and improved analytical methods for data processing, where all model parameters are estimated simultaneously, be they instrumental, astrophysical or cosmological. This allows us to better model the signals arising from within the instruments and remove these signals from the sky signals, resulting in cleaner maps of the microwave sky.
The processing framework we have created is important for future research of the CMB, as a cleaner and more sensitive model of the CMB is required to find direct proof for the theory of cosmic inflation; the theory that the Universe in its very first moments of existence underwent a very rapid expansion.

bildekollage inkluderer graph, symboler
The BeyondPlanck collaboration has developed a radically new approach to this problem, aiming to describe the early Universe, the Milky Way, and the telescope all jointly within one single global parametric model.

 

Kontaktinformasjon til institutt

Emneord: disputas, Kosmologi, Kosmisk bakgrunnsstråling (CMB)
Publisert 7. feb. 2022 11:38 - Sist endret 31. mai 2022 08:52