Prøveforelesning: Bhavna Rathore

Master in Applied Physics Bhavna Rathore ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Solar Flares.

Bhavna Rathore.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt professor Per Lilje.
 

Publisert 18. nov. 2015 14:24 - Sist endret 7. feb. 2020 16:04