Disputas: Bhavna Rathore

Master in Applied Physics Bhavna Rathore ved Institutt for teoretisk astrofysikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Formation of the C II 133.5 nm Multiplet and the Diagnostics of the Dynamic Solar Chromosphere.

Tid og sted for prøveforelesning

Bhavna Rathore

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Professor Petr Heinzel, Astronomical  Institute of the Academy of Science, Czech Republic

  • Professor Francesca Zuccarello, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Sezione Astrofisica, Unversita di Cantania, Italy

  • Professor Per Lilje, Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Øystein Elgarøy.

Veileder

  • Professor Mats Carlsson
  • Professor Viggo Hansteen (medveileder)

Sammendrag

Norsk

Prosjektet NASA/SMEX Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) er laget for å studere Solens øvre atmosfærelag, kromosfæren og overgangssonen. Satellitten gir mulighet til å observere mange ultrafiolette spektrallinjer fra dette området av Solen. De enkeltioniserte karbon-linjene (CII) ved 133,5 nanometer er noen av de sterkeste observerbare linjene i det bølgelengdeområdet som blir observert med denne spektrografen. Den viktigste motivasjonen for dette arbeidet er å gi en detaljert studie av CII-linjene på 133,5 nm. I dette arbeidet fokuserer jeg på dannelsen av CII-linjene, og mulighetene de gir for å forstå den øvre del av kromosfæren. Denne forståelsen blir så anvendt på IRIS-observasjoner av CII-linjene. Dette arbeidet er avhengig av en kombinasjon av 1D og 3D realistiske, strålings-magnetohydrodynamiske (rMHD) simuleringer og IRIS-observasjoner. De forbedrede observasjonsmulighetene i forhold til tidligere instrumenter tillater oss å undersøke strukturer og dynamikk mer nøyaktig.

 

English

The NASA/SMEX mission Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) was designed to look at the solar upper atmospheric layers, chromosphere and transition region. This satellite provides an opportunity to get access to many ultra violet lines from this region of Sun. The singly ionized carbon (CII) multiplet at 133.5 nm is one of the strongest observable in the spectral wavelength band observed by this spectrograph. The main motivation for this work is to provide a detailed study of the CII multiplet at 133.5 nm as an IRIS diagnostic. In this project work, I focus on the CII spectral line formation, its diagnostic potential and the line observations along with some observables with IRIS. This project work relies on a combination of 1D and 3D realistic, radiation magnetohydrodynamic (rMHD) simulations and cutting edge IRIS observations. The improved observing capabilities over previous instruments allow us to investigate the structures and dynamics more accurately. 

Publisert 18. nov. 2015 14:24 - Sist endret 18. aug. 2021 14:29