Prøveforelesning: Håkon Skogsrud

M.Sc. Håkon Skogsrud ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Solar-Stellar Connection - What do stars teach us about our Sun?.

Håkon Skogsrud

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt professor David Mota.

Publisert 3. des. 2015 09:51 - Sist endret 7. feb. 2020 16:04