Disputas: Håkon Skogsrud

M.Sc. Håkon Skogsrud ved Institutt for teoretisk astrofysikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: On the fine structure and heating of solar chromospheric jets.

Tid og sted for prøveforelesning

Håkon Skogsrud

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Senior Astronomer Gianna Cauzzi (PhD), INAF - Osservatorio Astrofisica di Arcetri, Firenze, Italia
  • Professor Mihalis Mathioudakis, Astrophysics Research Centre, Department of Physics and Astronomy, School of Mathematics and Physics, Queen’s University, Belfast, Nord-Irland
  • Professor David F. Mota, Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Professor Øystein Elgarøy vil lede disputasen.

Veiledere

Sammendrag av avhandlingen

Norsk

Oppsummert: I avhandlingen kombineres observasjoner fra flere solteleskoper for å studere den termiske utviklingen av små strømmer i solatmosfæren. Disse strømmene er potensielt viktige for å forklare oppvarmingen av den ytre solatmosfæren.

Hvis du beveger deg vekk fra en varmekilde så blir det kaldere. Slik er det ikke på Solen. I solatmosfæren øker temperaturen jo lenger bort fra Solen du beveger deg. Hvordan solatmosfæren blir varmet opp har vært et forskningstema i mange år og observasjoner fra flere solteleskoper kombineres for å gi ny innsikt til dette mysteriet.

Solatmosfæren viser endringer så fort som på sekundnivå, og på så små skalaer vi kan observere med moderne teleskoper. I visse bølgelengder som viser den midtre delen av solatmosfæren ser man flere typer strømmer. Disse strømmene har hastigheter på opptil 150 km/s og noen forsvinner brått. Mange har spekulert i om årsaken til forsvinningen er oppvarming og vi viser at dette er svært sannsynlig. Vi bruker nye data til å vise at oppvarming også foregår i andre strømmer. Sammenstiller vi disse resultatene tegner det seg et nytt bilde av solens transisjonslag, dvs. der hvor temperaturen øker hurtig utover, som er betydelig mer påvirket av den nedenforliggende kjøligere atmosfæren enn tidligere antatt.

I arbeidet har vi benyttet observasjoner fra den nylig oppskutte satellitten IRIS, kombinert med observasjoner fra andre solteleskoper, til å følge den termiske utviklingen til disse strømmene mens de beveger seg gjennom solatmosfæren. Dette arbeidet er en del av et stort internasjonalt samarbeid hvor målet er å forstå den kompliserte grenseflaten mellom den indre kjølige og den ytre varme solatmosfæren.

English

The further away from an open fire you move the colder it gets; this is not the case on the Sun. In the solar atmosphere the temperature increases outward. How the solar atmosphere is heated has been a research topic for many years and observations from multiple solar telescopes are used to shed new light on this curious temperature increase.

The solar atmosphere shows changes from one second to the next on as small scales as we can resolve with modern telescopes. In certain wavelengths which sample the middle part of the solar atmosphere several jet like features are visible. These jets move with velocities up to 150 km/s and some are observed to fade rapidly. Heating has been suggested as the cause of the fading and this claim is investigated.

In this thesis observations from the newly launched IRIS satellite are combined with observations from other telescopes to track the thermal evolution of these jets in time as they move through the solar atmosphere. This work is part of a large international collaboration where the goal is to understand the complicated interface layer between the cold inner and hot outer solar atmosphere. 

Publisert 3. des. 2015 09:33 - Sist endret 18. aug. 2021 14:29