Solen

Foto: ESA/NASA/SOHO

Solen er vår nærmeste stjerne. Den er også et slags sentrum for hele vår tilværelse. Uten solen ville det ikke ha vært noe solsystem, langt mindre en livgivende kilde for jorden. Nesten alt liv vi kjenner til er avhengig av solen som energikilde (Unntaket er noen bakterier og mikroorganismer som får sin energi fra jordens indre). Solens størrelse er også en viktig faktor for at liv skal kunne trives her på jorden. I tillegg gir solen den beste muligheten for å observere hvordan en stjerne fungerer. Fordi avstandene er så veldig store i universet, er det mange ting vi kan observere på solen med selv enkle hjelpemidler, som er veldig vanskelig å observere på de stjernene som ligger nærmest solen med de mest avanserte teleskopene vi har idag. Hvis vi forminsket solsystemet 10 milliarder ganger, ville avstanden mellom jorden og solen vært 15 meter. Avstanden til solens nærmeste stjerne, ville vært 4000 kilometer som tilsvarer avstanden mellom Oslo og Kanariøyene.

Solen er en gjennomsnittlig stjerne omtrent 4,5 milliarder år gammel. Den er inne i en fase av livet sitt hvor alt går relativt rolig for seg. I kjernen fusjoneres hydrogenatomer til helium, som gir opphav til strålingen som solen sender ut. Så lenge det er rikelig med hydrogen til stede, vil denne kjernebrenningen fortsette med samme stabile intensitet. Men når solen nærmer seg det dobbelte av den alderen den har nå, så vil den begynne å gå tom for hydrogen i kjernen. I stedet består kjernen hovedsakelig av helium, som vil få trykket i kjernen til å øke. Dermed vil hydrogenfusjonen fortsette rundt heliumkjernen med fornyet intensitet. Dette gjør at de øvre lagene av solen utvider seg, slik at solen blir en rød kjempe. Etter hvert som mer og mer av drivstoffet blir brukt opp vil fusjoneringen i solen til slutt stoppe opp, og solen blir til en hvit dverg.

Illustrasjon: Wikimedia Commons (til norsk ved S. Bjølseth). Trykk på bildet for større utgave.

Sidene er under utvikling, og du vil etter hvert finne informasjon om

  • Solens indre
  • Solatmosfæren
  • Solens magnetfelt
  • Helioseismologi

Les mer om solen på De åtte planetene på astronomi.no

Av Silje Bjølseth
Publisert 29. apr. 2011 12:26 - Sist endret 28. juli 2014 09:50