Leksikonrekord

Oppdatert, vitenskapelig informasjon, tilgjengelig for alle og sikret av fagfolk.

Skjermdump av kategorien Astronomi på snl.no

Kategorien «Astronomi» i Store norske leksikon.

Store norske leksikon har på få år gått gjennom en stor forandring fra 16 trykte bind i bokhyllen hjemme i stuen hjemme hos en relativt liten del av befolkningen, til et av Norges best besøkte nettsteder med Google som viktigste inngangsport. Det er det eneste nasjonalleksikonet i verden som har funnet en modell der blant annet universitetene kan drive kollektiv forskningsformidling som når frem til virkelig mange lesere. 

I leksikonet formidler forskerne selv kunnskap direkte til allmennheten, uten nyhetsvinkling.

Alle kan sende inn forslag til endringer av en leksikonartikkel, og forslagene blir vurdert av en fagansvarlig for det spesifikke fagområdet. Med 2 millioner unike brukere i måneden, er Store norske leksikon Norges største nettsted for forskningsformidling. Det er mange fagfolk, både på universitetene og andre steder, som bidrar til leksikonet med kunnskapen sin.

En halv million leste om astrofysikk i 2017

Universitetet i Oslo er en av leksikonets 15 eiere. I kategorien «Realfag» har Universitetet i Oslo 11 fagansvarlige, og hele 3 av disse er fra Institutt for teoretisk astrofysikk. Til sammen har de tre fagansvarlige fra astrofysikk ansvar for 1179 artikler i leksikonet, og i 2017 ble disse artiklene lest over en halv million ganger.

De fagansvarlige fra Institutt for teoretisk astrofysikk er Kaare Aksnes, Oddbjørn Engvold og Anna Kathinka Dalland Evans. I tillegg er to fagmedarbeidere med master fra instituttet, Kristin Carlsson og Maria Hammerstrøm, aktivt involvert i arbeidet med å forbedre astronomiartiklene.

Totalt ble UiOs artikler lest 14,7 millioner ganger i 2017, det er et rekordtall i Store norske leksikons historie.

Publisert 8. jan. 2018 11:39 - Sist endret 8. jan. 2018 11:44