Ny post doc: Mikolaj Szydlarski

Mikolaj er polsk men kommer til Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) direkte fra Paris, hvor han har jobbet i seks år. Han hevder at han gleder seg over å ha flyttet nærmere polarsirkelen. 

Ny post doc ved ITA: Mikolaj Szydlarski 

Mikolaj begynte å jobbe ved ITA høsten 2013.

– Jeg er en beregningsintensiv fysiker og anvendt matematiker av utdannelse og en beregningsintensiv astrofysiker i hjertet, sier Mikolaj.

– Hva prøver du å finne ut i din forskning?

– Jeg har akkurat begynt å jobbe i solforskningsgruppen ved ITA. Vi prøver å få til et gjennombrudd i forståelsen av Solens kromosfære. 

Kromosfæren er et lag i Solens atmosfære like over den synlige overflaten. Over kromosfæren igjen finner vi det såkalte transisjonslaget hvor temperaturen i solatmosfæren øker ekstremt fort til den når millioner av grader i Solens ytterste atmosfærelag; koronaen.

Kromosfæren og transisjonslaget inneholder nøkkelen til å forstå hvor koronaen og solvinden får energien sin fra.

Vi vet at i tillegg til ekstrem termisk stråling kan fenomener som bølger, elektriske strømninger og magnetisme på Solen avgi betydelige mengder med energi. Det er imidlertid uklart hvor mye hver av disse faktorene bidrar, hvordan dette avhenger av lokale forhold og hvordan overgangen mellom forskjellige energiformer foregår i detalj. 

– Vi vil spesielt prøve å forstå energi- og massestrømmen gjennom Solens kromosfære og transisjonslag, utdyper Mikolaj.

– Magnetiske felt, tetthet og temperatur viser alle dramatiske endringer i disse områdene.

– Hvordan prøver dere å oppnå denne økte forståelsen?

– En stor del av forskningen vår består av å lage realistiske simuleringer. 

På grunn av størrelsen og komplekisteten til disse simuleringene må de kjøres på digre høyytelsessystemer, såkalte High Performance Systems (HPC) som består av hundretusenvis av datamaskiner.

– Fokuset mitt i forskningen er å utvikle nye parallelle algoritmer og koder for slike superdatamaskiner. Dette vil hjelpe simuleringene våre til å kjøre på best mulig måte og på kortest mulig tid.

– Hva brakte deg hit til Oslo?

– Før jeg kom til Oslo bodde jeg over seks år i Paris. I motsetningen til mine franske kolleger som gjerne dro sørover i feriene, tilbragte jeg alle mine ferier ovenfor polarsirkelen. Jeg var derfor veldig glad for å finne en jobb så nærme min favoritt-breddegrad. Det er kanskje litt kaldt her noen ganger, men heldigvis er forskningsfeltet mitt ekstremt varmt! 

 

Publisert 25. nov. 2013 13:38 - Sist endret 28. apr. 2020 11:24