Rom og jord møter Solen

Den 5.-8. august 2013 var det konferansetid for solfysikerne i Norge - med gjester fra utlandet. Konferansen ble holdt på Hotel Continental.

Talerstolen på Hotel Continentals konferanserom. Foto: Terje Fredvik/ITA.

Sola gir oss en unik anledning til å studere en stjerne på nært hold. Det norske solforskningsmiljøet ved Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) er i verdensklasse, og er utpekt som ett toppforskningsmiljø ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Konferansen Synergies between ground and space based solar research arrangeres av solforskningsmiljøet ved ITA i samarbeid med utenlandske forskere.

Hovedmålet med konferansen er å bidra til økt samarbeid mellom forskere som jobber med bakkebaserte kontra rombaserte observasjoner av Solen.

Mats Carlsson og Bhavna Rhatore
Professor Mats Carlsson og phd-student Bhavna Rhatore, begge fra Institutt for teoretisk astrofyikk. Foto: Terje Fredvik/ITA.

Et eksempel på solobservasjoner fra bakken er det svenske solteleskopet på La Palma. Dette teleskopet er flittig brukt av norske solforskere. Av satellitter som bærer observatorier ute i rommet kan nevnes Solar Dynamics Observatory (SDO), Hinode og ikke minst IRIS som ble skutt opp i juni 2013. Norske forskere deltar i alle disse prosjektene.

Samarbeid på tvers av bølgelengde

Solkonferansen
Deltagerne gjør seg klare til foredrag. Foto: Terje Fredvik/ITA.

Solen sender ut lysbølger med forskjellige bølgelengder. Vi har navn på de ulike bølgelengdeområdene, navn som infrarødt lys, synlig lys og ultrafiolett lys. De ulike bølgelengdeområdene har ulike egenskaper og man må bruke forskjellige tilnærmingsmåter for å studere dem.

Et av målene med Oslo-konferansen er å få til mer samarbeid mellom solforskere som arbeider innen ulike bølgelengdeområder.

Institutt for teoretisk astrofysikk har laget en oversikt over alle solobservasjonsprosjektene fra rommet som Universitetet i Oslo deltar i.

 

Publisert 9. aug. 2013 08:56 - Sist endret 28. aug. 2020 14:49