Ut på en ny kosmisk reise

Til høsten kommer boken Astronomi – en kosmisk reise skrevet av professor Øystein Elgarøy ved Institutt for teoretisk astrofysikk. Den skal brukes som ny pensumbok i emnet med samme navn, AST1010 – Astronomi – en kosmisk reise.

Astronomi - en kosmisk reise, skrevet av professor Øystein Elgarøy og utgitt på Universitetsforlaget.

Er du en astronominysgjerrig student på Blindern, er AST1010 – Astronomi – en kosmisk reise emnet å begynne med. Emnet gir en enkel og populær oversikt over fagområdet astronomi og astrofysikk.

Professor Øystein Elgarøy har vært involvert i emnet siden 2003 og hatt eneansvar siden 2012. De siste årene har pensumboken i emnet vært den amerikanske læreboken The Cosmos skrevet av Jay Pasachoff og Alex Filippenko.

– En god del studenter etterlyste en lærebok på norsk, forteller Elgarøy.

– Personlig finner jeg de amerikanske lærebøkene slitsomme å lese. Ikke på grunn av språket, men fordi hver side inneholder figurer, faktabokser og kommentarer i margen, og dette tar oppmerksomheten vekk fra selve teksten. Jeg ville gjerne ha en lærebok som var utformet på en enklere og renere måte.

Fra det nære til det fjerne

Elgarøy bestemte seg for å ta saken i egne hender. Han har selv skrevet pensumboken som skal brukes i emnet fra høsten av, Astronomi – en kosmisk reise (Universitetsforlaget, 2014).

Boken gir en innføring i alle de viktige områdene av astronomien. Den starter i solsystemet, og går derfra via stjerner og deres utvikling til galakser og kosmologi, studiet av universet som helhet. Underveis er boken også innom letingen etter planeter rundt andre stjerner, og spørsmålet om det finnes liv utenfor solsystemet. Astronomi er et fag med mye historie, så boken tar også for seg en del av denne, blant annet om overgangen fra det geosentriske til det heliosentriske verdensbildet.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å ta emnet AST1010 hvor boken skal brukes. Det betyr at alle som ønsker seg en innføring i astronomi vil kunne ha glede av boken, enten de tar emnet eller ikke.

En kosmisk arv

Det viser seg å ligge mer bak bokprosjektet enn å skulle gi studentene en mer lesevennlig pensumbok:

Det forunderlige univers (Universitetsforlaget, 1983) var den forrige norske boken som ble brukt i AST1010.

– Den viktigste grunnen var imidlertid at jeg hadde lyst til å skrive en egen lærebok, rett og slett fordi jeg liker å skrive, sier Elgarøy som tidligere har skrevet boken Hva er kosmos (Universitetsforlaget, 2009).

– Prosjektet var også litt personlig. Siste gang kurset hadde en norsk lærebok var forfatterne Øivind Hauge og min avdøde far, Øystein Elgarøy. Å skrive denne boken vakte mange gode minner fra barndommen, blant annet synet av faren min som skriver lærebokmanus med to fingre på en utdatert skrivemaskin.

Astronomiformidleren

Elgarøy har gjennom årene etablert seg som en ivrig formidler av astronomi gjennom foredrag, intervjuer og bøker. Han avslutter:

– Jeg er glad for og stolt av at Institutt for teoretisk astrofysikk i flere tiår har tilbudt et innføringskurs for alle med interesse for astronomi. Jeg ser på kurset som en viktig del av formidlingsvirksomheten ved instituttet. Som foreleser av dette kurset har jeg det privilegium hvert semester å kunne vise studenter hvilket fantastisk fag astronomi er. Det håper jeg å kunne fortsette med lenge.

Vi ønsker høstens studenter lykke til og håper de får masse glede av den nye boken.

Av Maria Hammerstrøm
Publisert 22. juli 2014 13:01 - Sist endret 27. okt. 2017 12:54