Publikumspris til "Astro"

Solsystem-hatten til Institutt for teoretisk astrofysikk stakk av med publikumsprisen under årets REAL moro-fest på Matnat-fakultetet. Se video fra hatte-fremvisningen.

 

Institutt for teoretisk astrofysikk er "Best på fest" 2016. Det er klart etter at deres hattebidrag ble kronet med den gjeve publikumsprisen under årets REAL moro-arrangement på Matnat-fakultetet. 

Institutt-leder Viggo Hansteen var iført en hatt som illustrerte vårt eget solsystem. Kreasjonen besto av en gul-sprayet sykkelhjelm som sol, med badeball-planeter festet til armeringsjern roterende rundt. De andre festdeltakerne lot seg tydeligvis imponere ettersom "solsystemet" vant den elektroniske avstemningen over beste hatt. Farmasøytisk institutt ble tildelt fagprisen. 

Instituttleder Viggo Hansteen viser begeistret fram beviset på at Institutt for teoretisk astrofysikk er "Best på fest" 2016. 
Foto: Yoshiaki Kato

"REAL moro" er et årlig arrangement hvor ansatte ved Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Realfagsbiblioteket, Naturhistorisk museum og Naturfagsenteret møtes til sosialt lag. 

Og når Realfags-enhetene ved UiO samles, er det naturlig at man konkurrerer seg i mellom. Årets konkurranse "Så hatten passer" gikk ut på å lage den fineste hatten, med følgende statutter:

  • Det skal gå tydelig fram hvilket institutt hatten representerer.
  • Den være bærekraftig - det vil si mulig å bære. 

Hattebidragene ble båret av lederne ved de respektive enhetene, og fremvist for alle de ansatte (se video øverst i saken). 

ITA retter en stor takk til verkstedene på IBV og Fysikk for skruer, skiver, klipping av armeringsjern og drilling av sykkelhjelm. 

Solsystemet er stort, og ITAs hattebidrag måtte nødvendigvis oppta en god del plass. Og oppmerksomhet. 
Foto: Kristine Aall S. Knudsen

 

Emneord: REALmoro, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet
Publisert 31. okt. 2016 13:47 - Sist endret 14. jan. 2022 10:25